Musiikkipedagogi (AMK) | Musiikki | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Tampere
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Musiikkipedagogi (AMK) | Musiikki | päivätoteutus

Tavoite

Tavoitteena on tuottaa sinulle musiikkipedagogin tehtävien edellyttämä korkeatasoinen ydinosaaminen: soittaminen, laulaminen, säveltäminen, kuoronjohto, orkesterinjohto (sinfoniaorkesteri, puhallinorkesteri, teatterikapellimestari) musiikinteoria ja -historia sekä monipuolinen pedagoginen osaaminen. Ydinosaamistasi täydennät muilla musiikillisilla osaamiskokonaisuuksilla ja oman kiinnostuksesi mukaan valitsemillasi musiikin vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla. Näitä ovat muun muassa yhteismusisointi eri muodoissaan, vapaa säestys, musiikkiteknologia sekä projektit ja produktiot.

Musiikillisten ja pedagogisten taitojen lisäksi kehität kielitaitoa, viestintä- ja verkkoviestintätaitoja, taiteilijayrittäjyyden, työhyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja  kehittämisen osaamista.

Opintojen alkaessa voit valita yhden neljästä erikoistumisalasta, jotka ovat instrumenttipedagogi, musiikinteoriapedagogi (laaja-alainen musiikkipedagogiikka), musiikinteoriapedagogi (säveltäminen) sekä kuoron- tai orkesterinjohtaja.

Koulutuksen sisältö

Musiikin tutkinto-ohjelma painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin ja teatterimusiikkiin. Huomioimme tutkinto-ohjelmassa myös työelämässä tarvittavia rytmimusiikin osaamisvaatimuksia.

Musiikkipedagogikoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • instrumenttiopinnot
 • kuoronjohto
 • orkesterinjohto (sinfoniaorkesteri, puhallinorkesteri, teatterikapellimestari)
 • säveltäminen
 • musiikinteoria ja -historia
 • pedagogiikka 
 • orkesterisoitto, kamarimusiikki ja kuorolaulu
 • informaatio- ja musiikkiteknologia
 • viestintätaidot
 • verkkoviestintätaidot
 • musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen
 • työergonomia ja työhyvinvointi
 • opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus sekä tutkimusmenetelmät

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan muun muassa seuraavia opintoja:

 • edellä mainittujen syventäviä opintoja
 • orkesteriohjelmisto-opintoja (Tampereen Orkesteriakatemia)
 • vanhaa musiikkia
 • säestämistä ja korrepetitiota
 • vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa
 • improvisointia
 • säveltämisen pedagogiikkaa
 • alkuopetuksen tai varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa
 • musiikin erityisopetuksen pedagogiikkaa
 • pop- ja jazz-musiikin teoriaa ja historiaa
 • taide- ja kulttuurituotantoa
 • muiden TAMKin koulutusten osaamisia
 • Tampereen yliopiston opintoja ristiinopiskeluna

Opiskelu on pitkäjänteistä.

Musiikkipedagogiopinnoissa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. Opiskeluaikanasi pääset osallistumaan orkesteri-, kuoro- ja kamarimusiikkitoimintaan sekä mukaan erilaisiin produktioihin. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutuu opetusharjoitteluna ja muusikon tai säveltäjän työn harjoitteluna yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Musiikkipedagogi (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit
Musiikkipedagogi (AMK) | Musiikki | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.