Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosionomi (AMK) | Sosionomi | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tampere
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | Sosionomi | päivätoteutus

Saat taidot yhteiskunnallisesti vaikuttavaan työhön, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia muuttuvassa yhteiskunnassa. Sosiaalialan ilmiöiden ja asiakastyön ohella tutkinto-ohjelma tarjoaa muun muassa palvelujärjestelmäosaamista sekä kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaamista. Opintoihin kuuluu yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä yhteisötyöskentelyä. Alan opiskelua, harjoittelua ja työtä ohjaavat asiakaslähtöisyys, reflektiivisyys ja eettisyys.

Sosionomina edistät sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä estät huono-osaisuutta. Alalla kohdattavat ilmiöt ja ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimutkaisia. Sosionomina sinulta edellytetään luovuutta sekä tutkivaa ja kehittävää otetta omaan työhösi. Sosionomi työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vanhustyön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön alueilla. Monikulttuurisuustyö sekä yhteiskunnan monikulttuuristuminen yleisesti edellyttävät sosionomeilta kielitaitoa ja kulttuurisensitiivistä työotetta. 

Voit valita varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinto sisältää kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä, kunhan olet suorittanut opinnot 31.7.2013 mennessä.

Ensimmäisen vuoden teemana on sosionomin tavoitelähtöinen työ. Opiskelijana ymmärrät sosiaalialan työn yhteiskunnalliset tehtävät ja eettisen perustan. Kehityt käyttämään erilaisia asiakastyön menetelmiä asiakkaan elämänhallinnan, osallisuuden, hyvinvoinnin ja arjen tukemiseksi.

Toisen vuoden teemana ovat palvelujärjestelmä sekä sosiaalialan tiedot ja taidot. Osaamisesi lisääntyy sosiaalialan työmuotojen ja -menetelmien osalta, ja osaat arvioida sekä kehittää niitä. Harjoittelussa sinulle muodostuu edistynyttä, teoreettisesti perusteltua osaamista. Opinnoissa alkavat vaihtoehtoiset moduulit, joiden avulla voit suunnitella omaa urapolkuasi. Omilla valinnoillasi hankit laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamista eri tehtäväalueilla.

Kolmannen vuoden teemana on työskentely monimuotoisessa toimintaympäristössä sekä sosiaalialan tutkiva kehittäminen. Tämän vuoden aikana suunnittelet ja toteutat osallisuutta edistäviä TAMKin strategialähtöisiä projekteja sekä muita työelämäprojekteja. Opetukseen integroidaan kansainvälisyysosaamista, tutkivaa kehittämistä sekä yrittäjyysosaamista. Laadit työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykysi kehittävään ja tutkivaan työotteeseen. Ammattikorkeakoulun alueellinen vaikuttamistehtävä liittyy usein opinnäytetyöhön. Osaat toimia sosiaalialan monissa työtehtävissä, joissa edellytetään tavoitteellista asiakkaiden tai asiakasryhmien ohjaamista myös vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa sekä toimintaympäristöissä. 

Kolmannen lukuvuoden alusta lähtien osa opiskelijoista voi suuntautua hyvinvointiyrittäjyyteen hakemalla Proakatemian koulutuspolulle. Hyvinvointialojen Proakatemiassa opiskellaan monialaisessa fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoiden muodostamassa tiimissä valmentajan johdolla. Opetussuunnitelman osaamistavoitteet ovat samat kuin muilla sosionomiopiskelijoilla.

Neljännen vuoden teemana on sosionomi ammatillisena toimijana. Valmistut siirtymään valmiina sosionomina työelämään. Teet syksyn aikana lähijohtamisen harjoittelun ja soveltavan, kehittävän harjoittelun työurasi kannalta sopivassa paikassa. Sosiaalialan osaamistavoitteista vaativimmat tavoitteet liittyvät eettiseen osaamiseen, jolloin olet sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sidoutut toimimaan niiden mukaisesti.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa eri alojen osaamisia yhdistellään luovasti ja rohkeasti. TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Katso vastaavia oppilaitoksia Lataa...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit

Sosionomi (AMK) | Sosionomi | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele Diakissa!

Opiskele Suomen suurimmassa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulussa. Hae yhteishaussa 18.3.–1.4.