Terveydenhoitaja (AMK) | Terveydenhoitaja | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Tampere
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Terveydenhoitaja (AMK) | Terveydenhoitaja | päivätoteutus

Tavoite

Opit edistämään eri-ikäisten ihmisten, perheiden, yhteisöjen ja koko väestön terveyttä sekä hyvinvointia. Alan asiantuntijana toteutat ja kehität terveydenhoitotyötä sekä itsenäisesti että moniammatillisessa yhteistyössä. Sinulla on halua ja kykyä työskennellä ihmisten parissa. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Ammatillista ydinosaamista ovat

 • asiakaslähtöisyys
 • eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • kliininen hoitotyö
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
 • terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
 • yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
 • terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen.

Terveydenhoitajan osaaminen pohjautuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen, lääketieteeseen, terveystieteisiin sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Terveydenhoitajakoulutuksesta saat myös sairaanhoitajan pätevyyden.

Koulutuksen sisältö

Terveydenhoitajakoulutuksessa kaksi ensimmäistä vuotta on pitkälti samoja opintoja sairaanhoitajakoulutuksen kanssa. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat sairaan ihmisen ja tämän omaisten hoitamisen perusteet. Keskivaiheen opintojen aikana opit kehittämään kliinistä osaamistasi hoitotyön eri alueilla ja saat valmiuksia sairaanhoitajana työskentelyyn.  

Loppuvaiheen opinnoissa terveydenhoitajatyön osaamisesi vahvistuu. Osaat tukea perheitä ja yksilöitä elämänkulun eri vaiheissa (raskaus, vanhemmuus, parisuhde, lasten ja nuorten kasvatus, ikääntyminen). Osaat tukea ja vahvistaa terveellisiä elintapoja eri työmenetelmin. Hallitset ennaltaehkäisevän terveydenhoitotyön ja osaat tehdä eettisesti päteviä ja näyttöön perustuvia päätöksiä. Toimit asiakasohjaajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Syvennät osaamistasi valitsemallasi terveydenhoitajatyön alueella opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla.

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa. TAMKin opiskelijana pääset harjoittelemaan kliinisiä hoitotyön taitoja Taitokeskuksessa yhdessä lääketieteen ja muiden terveysalan opiskelijoiden kanssa. Todellisuutta vastaavissa simulaatiotiloissa jäljitellään vuodeosaston, ensiavun, leikkausosaston, synnytyssalin jne. oikeaa toimintaa. Käytössäsi on myös useita virtuaalisia oppimisympäristöjä ja mahdollisuus pelilliseen oppimiseen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista, silloin kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveydenhoitaja (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit
Terveydenhoitaja (AMK) | Terveydenhoitaja | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.