Tradenomi (AMK) | Tietojenkäsittely | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Tampere
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Tradenomi (AMK) | Tietojenkäsittely | päivätoteutus

Tavoite

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa hankit kattavan ohjelmointiosaamisen. Keskeisiä opiskelumenetelmiä ovat tiimi- ja projektioppiminen. Voit suuntautua opinnoissasi ICT-yrittäjyyteen, ohjelmistotuotantoon tai pelituotantoon tai. ICT-yrittäjyyden opintosuunta toteutetaan yhteistyössä TAMKin Proakatemian kanssa, ja pelituotannon opintosuunta toteutetaan englanniksi osana TAMK Games Academya.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistut tradenomiksi, joka on aloitteellinen, yhteistyökykyinen ja itseään aktiivisesti kehittävä ICT-alan asiantuntija. Sinulla on erinomaiset edellytykset sijoittua osaamistasi vastaaviin työtehtäviin joko ICT-alan yrityksiin tai muihin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviin organisaatioihin.

Koulutuksen sisältö

Ohjelmointitaito on opintosuunnasta riippumatta ammatillista ydinosaamista. Käyttäjäkeskeisen ja teknisen suunnittelun, tietoturvallisuuden ja testauksen hallitseminen on tärkeää osana tuotteen, palvelun tai järjestelmän elinkaarta.

Opetus toteutetaan moduuleissa, joissa core-osaaminen yhdistyy valittuihin teemoihin: projekti- ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä monialaisuuteen.

Työskentely tapahtuu tiimeissä, ja se on tavoitteellista, suunnitelmallista ja tehokasta. Tiimeissä tuetaan toisia ja rakennetaan avointa ja kannustavaa ilmapiiriä. Opinnoissa erilaisuutta arvostetaan ja se nähdään voimavarana.

Vuorovaikutuksen lähtökohtana on kyky ja halu vastavuoroiseen viestintään ja yhdessä toimimiseen. Viestintä voi olla suullista tai kirjallista, kasvokkain tai sähköisesti tapahtuvaa, sisällöllisenä painopisteenä monimuotoinen organisaatioviestintä.

Projektiosaamiseen kuuluu projektityömallien tunteminen, projektien suunnittelu ja hallinta, projektitiimin roolien ja tehtävien ymmärtäminen, asiakaskontaktien hoitaminen, projektinhallintatyökalut, dokumentointi sekä versioiden, muutosten ja laadun hallinta.

Opinnoilla ja ohjauksella tuetaan aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden kehittymistä. Verkostot työelämään syntyvät jo opintojen aikana

Opintojaksotarjonta ja sisältökuvaukset löytyvät opinto-oppaasta.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit
Tradenomi (AMK) | Tietojenkäsittely | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.