Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tradenomi (AMK) | Tietojenkäsittely | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tampere
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Tradenomi (AMK) | Tietojenkäsittely | päivätoteutus

Tavoite

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa hankit kattavan ohjelmointiosaamisen. Keskeisiä opiskelumenetelmiä ovat tiimi- ja projektioppiminen. Voit suuntautua opinnoissasi ICT-yrittäjyyteen, ohjelmistotuotantoon, pelituotantoon tai web-palvelujen tuottamiseen. ICT-yrittäjyyden opintosuunta toteutetaan yhteistyössä TAMKin Proakatemian kanssa, ja pelituotannon opintosuunta toteutetaan englanniksi osana TAMK Games Academya.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistut tradenomiksi, joka on aloitteellinen, yhteistyökykyinen ja itseään aktiivisesti kehittävä ICT-alan asiantuntija. Sinulla on erinomaiset edellytykset sijoittua osaamistasi vastaaviin työtehtäviin joko ICT-alan yrityksiin tai muihin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviin organisaatioihin.

Koulutuksen sisältö

Ohjelmointitaito on opintosuunnasta riippumatta ammatillista ydinosaamista. Käyttäjäkeskeisen ja teknisen suunnittelun, tietoturvallisuuden ja testauksen hallitseminen on tärkeää osana tuotteen, palvelun tai järjestelmän elinkaarta.

Opetus toteutetaan moduuleissa, joissa core-osaaminen yhdistyy valittuihin teemoihin: projekti- ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä monialaisuuteen.

Työskentely tapahtuu tiimeissä, ja se on tavoitteellista, suunnitelmallista ja tehokasta. Tiimeissä tuetaan toisia ja rakennetaan avointa ja kannustavaa ilmapiiriä. Opinnoissa erilaisuutta arvostetaan ja se nähdään voimavarana.

Vuorovaikutuksen lähtökohtana on kyky ja halu vastavuoroiseen viestintään ja yhdessä toimimiseen. Viestintä voi olla suullista tai kirjallista, kasvokkain tai sähköisesti tapahtuvaa, sisällöllisenä painopisteenä monimuotoinen organisaatioviestintä.

Projektiosaamiseen kuuluu projektityömallien tunteminen, projektien suunnittelu ja hallinta, projektitiimin roolien ja tehtävien ymmärtäminen, asiakaskontaktien hoitaminen, projektinhallintatyökalut, dokumentointi sekä versioiden, muutosten ja laadun hallinta.

Opinnoilla ja ohjauksella tuetaan aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden kehittymistä.Verkostot työelämään syntyvät jo opintojen aikana

Opintojaksotarjonta ja sisältökuvaukset löytyvät opinto-oppaasta.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa eri alojen osaamisia yhdistellään luovasti ja rohkeasti. TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Katso vastaavia oppilaitoksia Lataa...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit

Tradenomi (AMK) | Tietojenkäsittely | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Menesty kauppatieteiden pääsykokeessa

”Valmennuskeskuksen kurssilla ymmärsin, kuinka pintapuolisesti varsinkin taloustiedon osuus lukiossa käsitellään.” Tule mukaan oivaltamaan ja oppimaan!