Sivuston käyttötapa: Mobiili

Automaatiotekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Kandiohjelmat

Automaatiotekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Automaatiotekniikka on läsnä kodeissamme, autoissamme, tehtaissa, liikenteessä, itse asiassa kaikkialla missä nykypäivänä olemme ja liikumme. Automaatiolla hallitaan niin suuria tehtaita, kuin yksittäisiä laitteita ja ilman automaatiota koteihimme ei tulisi lämpöä, sähköä ja vettä. Robotit, autonomiset ajoneuvot ovat näkyvimpiä esimerkkejä automaatiosta. Automaatio on välttämättömyys, kun haluamme parantaa tuotteiden ja tuotannon laatua, tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Automaatiotekniikan osaajana sinulla on työmahdollisuuksia kaikkialla teollisuudessa, sillä automaatiotekniikan perusasioita sovelletaan laajasti tekniikassa ja taloudessa eri aloilla.

Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman erityisiä vahvuuksia ovat poikkitieteisyys ja tiivis yhteistyö yritysmaailman kanssa. Opinnoissa menestyt parhaiten, kun hallitset hyvin lukion laajan fysiikan ja matematiikan tiedot. Opiskelu on monimuotoista: luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja pienryhmäopetus tulevat tutuiksi jo kandidaatintutkinnon aikana.

Ensimmäisestä vuodesta lähtien syvennyt erilaisiin järjestelmiin ja niiden toiminnan analysointiin. Tietotekniikan osaaminen on tärkeää automaatiotekniikan osaajalle ja se antaakin sinulle valmiuksia soveltaa opintojaksoilla opittuja asioita työelämässä alan eri osa-alueilla.

Koulutuksen sisältö

Tampereen yliopisto tarjoaa sinulle laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen, joka sisältää luonnontieteiden perusteita painottuen erityisesti fysiikkaan ja pitkään matematiikkaan sekä tekniikan eri osa-alueisiin. Nämä luovat pohjan automaatiotekniikan opiskelulle. Automaatiotekniikan opiskelu on monimuotoista. Se koostuu luennoista, laskuharjoituksista, käytännönläheisistä laboratoriotöistä, pienryhmäopetuksesta sekä käytännön projekteista. Opiskelussa asioita lähestytään usein ongelmakeskeisen oppimisen menetelmin.

Automaatiotekniikan opinnot teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa pohjautuvat luonnontieteellisiin perusopintoihin, jotka ovat perusta uuden tiedon omaksumiselle opintojen edetessä. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Sen opinnot painottuvat automaatiotekniikkaan. Tutkinnon toisen kokonaisuuden voit valita vapaasti yliopiston laajasta tarjonnasta, joten sinulla on mahdollisuus suunnata opintojasi sinua kiinnostaviin aihepiireihin. Nämä yhdessä luovat sinulle vankan pohjan toimia tekniikan monialaisena osaajana. Kandidaatintutkinnon jälkeen jatketaan automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan.

DI-tutkinnon yhteiset opinnot täydentävät alalla tarvittavia matemaattista osaamista sekä kehittävät viestintä- ja yhteistyötaitoja. Syventävät opinnot antavat sinulle laajan ja syvällisen ymmärryksen valitusta alasta. Diplomityössäsi syvennät valitsemasi alan osaamistasi.

Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomailla tai JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Automaatiotekniikka (DIA-yhteisvalinta) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.