Sivuston käyttötapa: Mobiili

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Kandiohjelmat

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen etuna on vahvan luonnontieteellisen käytännön osaamisen yhdistyminen opettajuuteen. Tampereen yliopiston matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus on Suomen ainoa yhdistetty diplomi-insinöörin ja matemaattisten aineiden opettajan tutkinto. Aineenopettajan pätevyyden voit saada matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja tietotekniikasta. DI-opettajan vahvuutena on käytännöllinen näkökulma opetettaviin aineisiin

Opintojen loppupuolella suoritat aineenopettajan pedagogiset opinnot, joihin sisältyy opetusharjoittelua. Muutakin opetuskokemusta voit hankkia jo opintojen aikana esimerkiksi kampuksella tai kouluissa. Valmistuttuasi sinulla on lukuisia työmahdollisuuksia niin opetuksen kuin perinteisempien diplomi-insinöörin tehtävien parissa.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kolmivuotisesta tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta teknis-luonnontieteellisestä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Saat hyväksytyksi tullessasi opinto-oikeuden sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma antaa sinulle poikkeuksellisen laaja-alaisen teknis-luonnontieteellisen pohjan diplomivaiheen opinnoille. Saat kandidaatin tutkinnon aikana kattavat tiedot niin matematiikasta, fysiikasta kuin kemiastakin. Matemaattis-luonnontieteellisten tietojen ja menetelmien käyttö ongelmanratkaisussa sekä luonnontieteiden eri osa-alueet ja perusteet tulevat sinulle tutuiksi. Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen ja teknis-luonnontieteellisen tutkinto-ohjelman opinnot ovat sisällöllisesti pitkälti yhteneväisiä lukuun ottamatta pedagogisia opintoja.

Matematiikan erikoistumisala antaa sinulle laajan ja syvällisen matemaattisten menetelmien tuntemuksen sekä kyvyn analyyttiseen ajattelutapaan. Tämä mahdollistaa matematiikan soveltamisen niin käytännön tutkimus- ja kehitystyössä kuin teoreettisemmillakin aloilla. Opetus perustuu matematiikan tutkimusalueille, joita ovat esimerkiksi matemaattinen analyysi ja systeemiteoria sovelluksineen, yleinen ja sovellettu logiikka, big data ja tiedonlouhinta. Matematiikan opiskelijat sijoittuvat teollisuuden tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin, akateemisiksi tutkijoiksi tai opettajiksi.

Teknillisen fysiikan opinnot antavat sinulle vankan luonnontieteellisen pohjan tieteen ja tekniikan eri aloille. Teknillisen fysiikan opinnoissa käydään läpi lähes kaikki klassisen ja modernin fysiikan osa-alueet. Teknillisen fysiikan syventävät opinnot voit suunnata teoreettiseen, laskennalliseen tai kokeelliseen tutkimukseen tai fysiikan sovelluksiin. Fysiikan alan tutkimusalueita Tampereella ovat aerosolifysiikka, fotoniikka ja laskennallinen fysiikka. Näiden alojen tutkimukseen perustuva opetus perehdyttää sinut esimerkiksi nanomateriaalien mallinnukseen, kvanttiteknologiaan, valon manipulaatioon ja valolla ohjattaviin ilmiöihin, hiukkasten ilmakehä- ja terveysvaikutuksiin tai uusimpiin ympäristön ja ilmakehän mittaustekniikoihin.

Kemia on perusluonnontiede, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa perehdytään aineen rakenteen ja siitä johtuvien kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien syvälliseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Kemia antaa sinulle hyvät pohjatiedot tutkijan uralle tai esimerkiksi kemianteollisuuden vaativiin diplomi-insinöörin tehtäviin. Kemian syventävissä opinnoissa painotetaan kokeellisen kemian sekä materiaalien rakenteen ja ominaisuuksien tuntemusta. Kemia luo vankan pohjan myös biologisten systeemien muodostumisen, rakenteen ja toiminnan ymmärtämiseen. Opetus painottuu kemian tutkimuksen painoalueille: fysikaalinen kemia, valo- ja materiaalikemia sekä orgaaninen kemia. Kemian sovellusalue on hyvin laaja. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi vihreiden luonnonvaroja säästävien synteesiprosessien parissa, selvittää aurinkokennojen rakenteita tai keskittyä syvälliseen aineen rakenteen ja vuorovaikutusten ymmärtämiseen. Kemian erikoistumisala antaa hyvät lähtökohdat tutkijan uralle tai vaikkapa kemianteollisuuden vaativiin diplomi-insinöörin tehtäviin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus (DIA-yhteisvalinta) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.