Sivuston käyttötapa: Mobiili

Materiaalitekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Kandiohjelmat

Materiaalitekniikka (DIA-yhteisvalinta)

Tavoite

Materiaalitekniikka vastaa, kun kysytään: ”Mitä materiaalia käyttämällä saisimme laitteista ja prosesseista kestäviä, turvallisia sekä eko- ja energiatehokkaita?” tai ”Miksi tämä meni rikki ja miten saisimme siitä paremman?”. Tosiasiahan on, että kaikki modernin yhteiskunnan tuotokset koostuvat viime kädessä erilaisista materiaaleista. Materiaalitekniikka tieteenhaarana tutkii ja kehittää materiaalien rakenteita ja ominaisuuksia, materiaalien valmistustekniikoita ja teollista soveltamista ja hyödyntämistä. Materiaalitekniikan osaaja tunnistaa eri materiaalityyppien ominaispiirteet yksittäisen atomin tasolla ja ymmärtää niiden vaikutukset käytännön ongelmiin ja ratkaisuihin. Esimerkiksi älypuhelinten näytöissä käytetty naarmuilta suojaava gorillalasi on kehitetty puhtaasti materiaaliteknisen osaamisen tuotoksena tavanomaisesta ikkunalasista. Materiaali-insinöörit ratkovat teollisuuden ongelmia kilpailukyvyn ja materiaalien suorituskyvyn parantamiseksi käyttäen vahvaa perusosaamista fysiikan, kemian ja muiden luonnontieteiden alueilta. Tutkimusalana materiaalitekniikka sijoittuu konetekniikan ja luonnontieteiden rajapinnoille. Se ei ole yhtä teoreettinen kuin esimerkiksi teknillinen fysiikka, mutta ei myöskään yhtä laskennallinen kuin konetekniikka. Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelmalle tärkeää on saada nopeita ratkaisuja yrityksille ja siten samalla tukea suomalaisen teollisuuden pitkän tähtäimen strategista tutkimusta.

Kandidaatin tutkinnossa pääset opiskelemaan materiaalien valmistuksen, mikrorakenteen, ominaisuuksien ja käytön välisiä yhteyksiä. Suoritettuasi tekniikan kandidaatin tutkinnon voit siirtyä opiskelemaan Tampereen yliopiston kaksivuotiseen materiaalitekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan. DI-tutkinto-ohjelmassa syvennät alemmassa korkeakoulututkinnossa hankkimaasi materiaalitekniikan osaamista. Opinnoissa pääset perehtymään atomirakennetasolta lähtien materiaalien ominaisuuksien käyttäytymisen taustalla oleviin perusilmiöihin. Lisäksi perehdytään erilaisten materiaalien – kuten metallien, polymeerien, keraamien sekä erilaisten yhdistelmämateriaalien – valmistukseen, kehittämiseen, tutkimukseen, tehokkaaseen hyödyntämiseen ja teolliseen soveltamiseen. Erilaisilla sivuainevalinnoilla voit suunnata tutkintoasi tukemaan omia kiinnostuksen kohteita ja uratavoitteita.

Tutkinto mahdollistaa työllistymisen usealle teollisuuden alalle monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Ominaisuuksiltaan parhaan materiaalin valitseminen tai kehittäminen kuhunkin käyttökohteeseen on tekniikan alan haastavimpia tehtäviä. Materiaalitekniikan huippuosaajia tarvitaankin ratkomaan näitä haasteita teollisuudessa ja tutkimusyksiköissä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Koulutuksen sisältö

Materiaalitekniikan koulutus koostuu alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta, ja opinto-oikeus myönnetään heti myös ylemmän tutkinnon suorittamiseen.

Teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma pohjautuu laajoihin matemaattis-luonnontieteellisiin perusopintoihin, jotka helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Opintosi painottuvat materiaalitekniikkaan, mutta tutkinto-ohjelma antaa sinulle hyvät perustiedot myös automaatio- ja konetekniikan perusteista. Tämä luo vahvan pohjan toimia tekniikan monialaisena osaajana.

Kandidaatin tutkinto-ohjelman tavoitteena on ilmiötason teoreettisen pohjan luominen kaikkien materiaaliryhmien alueilla pohjautuen materiaalitekniikan ja matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen.

Diplomi-insinöörintutkinnon yhteiset opinnot täydentävät alalla tarvittavia matemaattista osaamista sekä kehittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Syventävät opinnot antavat opiskelijalle laajan ja syvällisen ymmärryksen valitusta alasta. Diplomityö tehdään liittyen syventävien opintojen alaan.

Opinnot koostuvat monipuolisista opetusmetodeista. Luento-opetuksen lisäksi on laskuharjoituksia sekä käytännönläheisiä harjoitus- ja laboratoriotöitä. Opiskelussa asioita lähestytään usein ongelmakeskeisen oppimisen menetelmin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Materiaalitekniikka (DIA-yhteisvalinta) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.