Sivuston käyttötapa: Mobiili

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (venäjä)

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (venäjä)

Tavoite

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Lisäksi Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman suorittanut opiskelija:

 • osaa kuvata ja perustella ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa, hakea tietoa monipuolisesti ja soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti
 • osaa käyttää alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • osaa toimia monikielisen viestinnän asiantuntijana käännös- ja tulkkausalalla ja kykenee toimimaan oman alansa käytäntöjen kehittäjänä
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee arvioimaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kriittisesti ja soveltamaan niitä kääntämiseen ja tulkkaukseen
 • on saavuttanut valmiudet tieteelliseen tutkimukseen ja käännöstieteen jatko-opintokelpoisuuden.

Koulutuksen sisältö

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa opit löytämään konkreettisia ratkaisuja monikielisen maailman viestintähaasteisiin. Meiltä valmistuneita osaajia työskentelee muun muassa valtionhallinnossa, Euroopan unionissa sekä kansainvälisissä järjestöissä ja yrityksissä. Monet perustavat oman käännös- tai tulkkausviestintään erikoistuneen yrityksen ja työllistyvät sen kautta joko Suomessa tai maailmalla.

Työelämälähtöisessä koulutuksessa perehdyt monipuolisesti käännös- ja tulkkausalan laajaan työkenttään ja uusiin teknologisiin työkaluihin ja opit hyödyntämään niin suomen kuin muiden kielten osaamistasi erilaisissa ammattiviestinnän tilanteissa ja teknisissä ympäristöissä. Tarjoamme useita erikoistumismahdollisuuksia (mm. käännösteknologia, tekstien editointi, luovien alojen kääntäminen, oikeustulkkaus), ja opit kehittämään myös uusia asiantuntemuksen alueita. Opinnoissa perehdyt myös käännöstieteelliseen tutkimukseen alan johtavien tutkijoiden opastuksella ja saat hyvät edellytykset hakeutua tohtoriopintoihin.

Käännösalalla on hyötyä laajasta yleissivistyksestä ja uteliaasta mielestä. Tampereella voit hyödyntää koko korkeakouluyhteisön laajaa opetustarjontaa. Ohjelma on myös European Master’s in Translation -laatuverkoston perustajajäsen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvoinnit
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (venäjä) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: