Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Ohjelmistotekniikka | Tieto- ja sähkötekniikan koulutus | Pori

Tampereen yliopisto, paikassa Pori
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Ohjelmistotekniikka | Tieto- ja sähkötekniikan koulutus | Pori

Tavoitteet

Tietotekniikasta on tullut maailmanlaajuisesti tärkein teknologia ja suurin työllistävä sektori länsimaissa. On mahdotonta löytää alaa, jota tietotekniikka ei olisi mullistanut.

Porin tekniikan kandidaatin tutkinnon erityistavoitteena on tarjota opiskelijoille sekä lähialueiden yrityksille mahdollisuus vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Yritysvierailut ja niiden tarjoamat käytännön esimerkit tuovat konkretiaa laaja-alaisen teorian rinnalle.

Kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen muodostama kokonaisuudessa varmistetaan, että tutkintojen teknisten sisältöjen lisäksi kiinnitetään huomiota muiden työelämätaitojen – esimerkiksi vuorovaikutustaitojen sekä kieli- ja viestintätaitojen - omaksumiseen tulevaa työuraa varten.

Diplomi-insinöörin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valittujen opintokokonaisuuksien mukainen monitieteinen ja teknologinen ammattiprofiilin ja työelämässä tarvittava osaaminen. Tutkinto antaa vahvat valmiudet työskennellä menestyksellisesti kansainvälisessä työympäristössä, ja monitieteisen pohjan ja kyvyn jatkaa oman ammattiosaamisen kehittämistä asiantuntijatehtävissä. Tutkinto antaa myös valmiudet tieteelliseen jatko-opiskeluun tietotekniikan alalla tai siihen liittyvällä alalla.

Sisältö

Tietotekniikan opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Opetuksemme on monimuotoista, joten luennot, erilaiset harjoitustyöt ja yritysyhteistyö tulevat sinulle tutuiksi opintojesi aikana.

Opiskelijan ei tarvitse osata tietotekniikkaa ennalta, vaan ohjelmoinnin opettelun voi aloittaa alkeista. Tärkeintä on avoin mieli ja asenne tavoitteelliseen työntekoon! Opinnoissa ei ole kyse vain koodailusta, vaan opintojen tavoitteena on laaja-alaisuus.

Opiskelu alkaa yhteisellä johdanto-opintojaksolla, jonka aikana tutustutaan Porin kampukseen opiskeluympäristönä, opintojen alaan ja alan yrityksiin sekä yleisesti yliopisto-opiskeluun. Alkuvaiheen opinnoissa hankitaan vankka ja laaja matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen tietotekniikan perusasioita unohtamatta. Perusopintojen jälkeen opinnot painottuvat kaikille yhteisiin ohjelmointiteknisiin aineopintoihin. Monialaisuutta tutkintoosi saat vapaavalintaisella sivuainekokonaisuudella, joista erityisen suositeltavia ovat automaatiotekniikan, johtamisena ja organisoinnin, markkinoinnin sekä digitaalisen kulttuurin opinnot. Aineopintojen myötä aletaan valmistautua työelämälähtöisen kandidaatintyön aiheen valintaan.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa kaikille yhteisiä opintoja on enää hyvin vähän, ja osaamistaan voi suunnata valinnoillaan hyvin vapaasti. Valmistuva diplomi-insinööri on tietotekniikan asiantuntija, jolla on hyvä teorian soveltamiskyky ja ongelmanratkaisukyky sekä hyvät viestintätaidot ja valmiudet innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tietoyhteiskunnan avainalueilla.

Opinnoissa sinua tukevat opiskelijatuutorit ja opettajatuutorit. Porissa on pieni ja pippurinen opiskelijayhteisö ja vilkasta opiskelijaelämää, joka tarjoaa hyvää vastapainoa opintojen rinnalle.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Pori
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu