Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Yrityksen johtamisen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tampere
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Yrityksen johtamisen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuoda esiin ja ratkaista talouteen ja elinkeinoelämään liittyviä ongelmia ottamalla huomioon toimintaympäristöön liittyvät moninaiset ilmiöt ja niiden jatkuvan muutoksen. Opiskelija osaa kerätä, hallita ja analysoida tieteellisin ja käytännöllisin keinoin suuria tietomääriä ja tuottaa tämän perusteella selkeää kirjallista ja suullista tietoa. Opiskelija osaa toimia sekä itsenäisesti että nopeasti muuttuvissa verkostoissa. Tämä mahdollistaa toimimisen talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritetaan yhdessä tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Opintosuunnan syventävien opintojen avulla opiskelija syventyy itseään kiinnostavin talouden ja yritystoiminnan kysymyksiin ja laatii pro gradu -tutkielman. Vapaavalintaiset opinnot antavat lisäksi huomattavan vapauden räätälöidä tutkintoa opiskelijan tarpeiden mukaan. Kieliopinnot ovat olennainen osa maisteriopintoja. 

Yrityksen johtamisen opintosuunta antaa laaja-alaisen ymmärryksen yrityksen toiminnasta sekä käytännön valmiudet toimia erilaisissa yleisjohto- ja asiantuntijatehtävissä. Opintosuunta keskittyy johtajuuteen, yritysstrategioihin sekä erilaisiin organisointitapoihin liiketoimintaympäristössä. Johtajuuden opinnoissa käsitellään muun muassa esimiestaitoja, henkilöstön johtamista ja johtamisviestintää sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyä. Yritysstrategian opinnot käsittelevät erilaisia liiketoimintamalleja, strategioiden muotoutumista sekä toimialojen kehitystä. Organisointiin liittyen opiskellaan esimerkiksi ihmisten motivoitumista, organisaatiorakenteita ja -kulttuuria sekä organisaatioiden kehittämistä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erityisesti tutkielmavaiheessa. Valmistuttuaan opiskelija pystyy analysoimaan ja kehittämään sekä omaa johtamisosaamistaan että yrityksen toimintaa soveltaen erilaisia teoreettisia näkökulmia. Opiskelija ymmärtää ihmisten merkityksen yrityksen menestymisessä ja osaa johtaa muutosprosesseja. Opintosuunta antaa valmiudet myös itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Lisäksi tiedekunnassa on kolme kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa maisterikoulutusta: Master's Degree Programme in Leadership for Change (LFC),  Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma sekä Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit

Yrityksen johtamisen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: