Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Biokemia

Tavoite

Biokemian tutkinto-ohjelmassa perehdyt elämän perusteisiin molekyyli- ja solutasolla, sekä saat valmiudet tämän tiedon hyödyntämiseen esimerkiksi sairauksien diagnosoinnissa, bioenergian tuottamisessa ja ravinnon tutkimuksessa.

Biokemian LuK-tutkinto-ohjelmasta valmistuttuasi:

  • hallitset biokemian peruskäsitteet ja terminologian ja pystyt seuraamaan tieteenalan kehitystä
  • hallitset menetelmät, joilla solujen ja biomolekyylien toimintaa tutkitaan ja muokataan
  • tunnet bakteeri-, eläin- ja kasvisolujen erilaiset ominaisuudet
  • osaat työskennellä laboratoriossa itsenäisesti ja turvallisesti
  • osaat etsiä, käsitellä ja esittää tieteellistä tietoa

Biokemian LuK-tutkinto antaa kelpoisuuden ja valmiudet maisterikoulutukseen eri biotieteiden aloilla sekä yleiset edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Valmistuttuasi ylemmästä tutkinto-ohjelmasta:

  • tunnet oman erikoisalasi laajasti ja ajantasaisesti
  • kykenet itsenäiseen tutkimuksen tekemiseen
  • osaat tuottaa oman alan tieteellisiä raportteja
  • pystyt jakamaan alasi asiantuntemusta yhteiskunnan eri tahoille
  • osaat kommunikoida läheisten tieteenalojen asiantuntijoiden kanssa  

Koulutuksen sisältö

Biokemia selvittää eliöiden kemiallisia rakenteita ja eliöissä tapahtuvia kemiallisia reaktioita. Biokemian opinnot antavat valmiudet ymmärtää solussa toimivien molekyylien (esim. nukleiinihapot, proteiinit, rasvahapot, sokerit) rakennetta sekä molekyylien välisiä reaktioita, vuorovaikutuksia ja säätelyä, sekä miten eliöiden solut muodostuvat biomolekyylien muodostamista rakenteista. 

LuK-tutkinnon aikana opit biokemian perusteet solu- ja biomolekyylitasolla sekä tutustut tarkemmin laitoksen erikoisosaamiseen immunologian, biotekniikan, elintarviketieteiden sekä kasvibiologian ja bioenergetiikan aloilla. Pääasiallisina opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit ja laboratoriotyöskentely. Pääset jo hyvin varhaisessa vaiheessa soveltamaan teoreettisia tietoja kokeellisessa työssä ja tutustumaan itsenäiseen tieteen tekemiseen, tutkimustulosten analysointiin sekä tulosten kirjalliseen raportointiin.

Maisteriopinnot suoritetaan yhdessä ylemmässä tutkinto-ohjelmassa. Biokemian laitoksen maisteriohjelmissa opetus liittyy tiiviisti laitoksella tehtävään tutkimukseen. Maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnosta saamaasi osaamista ja perehdyt tutkinto-ohjelmasi teemoihin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin.

Opinnot sisältävät runsaasti käytännön harjoitustöitä, joiden aikana opit käyttämään erilaisia laboratoriolaitteita ja työskentelemään itsenäisesti ja turvallisesti laboratoriossa. Laboratoriotyöskentely on tarkkuutta vaativaa työtä ja edellyttää opiskelijalta keskittymistä, huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Laboratoriotöissä käytetään potentiaalisesti terveydelle vaarallisia aineita, joten opiskelijan itsensä, hänen opiskelijatovereidensa ja opettajahenkilökunnan turvallisuuden vuoksi opiskelijan tulee pystyä käsittelemään töissä käytettäviä kemikaaleja asianmukaisesti ja toimimaan tarkkaavaisesti erilaisissa tilanteissa laboratoriossa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Biokemia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.