Sivuston käyttötapa: Mobiili

Biolääketiede

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Biolääketiede

Tavoite

Biolääketieteen koulutusohjelmassa (aiemmalta nimeltään terveyden biotieteet) yhdistyvät ne luonnontieteen ja lääketieteen osa-alueet, jotka ovat olennaisia sairauksien synnyn selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi. Apuna tässä on translationaalinen lääketiede, joka pyrkii nopeasti soveltamaan perustutkimuksen tuloksia potilaiden hoidossa.
LuK-ohjelmassa tavoitteena on oppia ymmärtämään syvällisesti elimistön toimintaa sekä keskeiset sairauksien syntymekanismit, niihin vaikuttavat tekijät ja lääkehoitojen perusta. Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen keksimiseen ja kehittämiseen. Biolääketieteen koulutusohjelmassa opiskelija hankkii valmiuden tieteelliseen ongelmanasetteluun ja -ratkaisuun, itsenäiseen tiedonhakuun, alan kirjallisuuden kriittiseen tarkasteluun ja tieteellisen tekstin tuottamiseen.
Biolääketieteen koulutusohjelmasta valmistunut maisteri:
• Ymmärtää sairauksien taustat molekyylitasolla
• Osaa yhdistää solu- ja molekyylitason tapahtumat sairauksien kehitykseen ja lääkehoitoihin
• Hallitsee uusien lääkkeiden kehittämisessä tarvittavat tiedot ja taidot
• Osaa käyttää uusia laskennallisia menetelmiä biologisen ja lääketieteellisen informaation käsittelyssä
• Oppii työskentelemään globaalissa yhteistyöverkostossa

Koulutuksen sisältö

Kandidaatin tutkinnon pääaine on biolääketiede. Farmakologia ja toksikologia ja kemiallinen biologia ovat keskeisiä sivuaineita. Lisäksi opintoihin kuuluu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja, valinnaisia opintoja sekä muita pääainetta tukevia opintoja. Teoreettisten opintojen lisäksi opetukseen kuuluu myös runsaasti käytännön harjoitustöitä pienryhmissä. Opintojen keskeisiä aihepiirejä ovat mm.
• solubiologia ja molekyylibiologia
• lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede
• elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia
• patologia ja tautimallinnus
• kemiallinen biologia
• farmakologia ja toksikologia
Maisterivaihe suoritetaan englanninkielisen Biomedical Sciences -ohjelman Drug Discovery and Development -suuntautumisvaihtoehdossa, jossa pääaineena on lääkekehitystiede. Opinnoissa perehdytään uuden lääkkeen kehittämisprosessiin alkaen uusien lääkemolekyylien suunnittelusta niiden tutkimiseen koemallein ja aina kliinisin potilastutkimuksiin asti. Tärkeä osa maisterivaiheen opintoja on laaja itsenäinen tutkimusprojekti, jonka pohjalta laaditaan englanniksi kirjoitettava opinnäytetyö (pro gradu –tutkielma).
Tämän lisäksi opiskelijan ammatillista kasvua ja työelämävalmiuksia tuetaan kautta koulutusohjelman jatkuvalla opintojaksolla, jossa vahvistetaan ammatillisen identiteetin syntymistä, harjoitellaan vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja ja perehdytään lääketieteen ja tutkimuksen eettisiin kysymyksiin. Kansainvälisessä englanninkielisessä maisteriohjelmassa opiskelu kehittää kykyä viestiä ja kommunikoida kansainvälisessä ympäristössä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Biolääketiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.