Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Biolääketiede

Turun yliopisto
Yhteenveto
5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandi- ja maisteriohjelmat

Biolääketiede

Turun yliopiston biolääketieteen koulutusohjelma on vuonna 1998 aloittanut Suomen ensimmäinen monitieteinen bioalan koulutusohjelma. Meiltä valmistuu biolääketieteen asiantuntijoita, joilla laaja bio- ja molekyylilääketieteen osaaminen yhdistyy vahvaan perusluonnontieteiden hallintaan. Mentorit ja opiskelijatuutorit tukevat opiskelijaa opinnoissa ja ohjaavat itsenäiseen opiskeluun.

Koulutusohjelmassa suoritetaan kaksi tutkintoa. Suomenkielisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, 180 op) pääaineena on biolääketiede. Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen keksimiseen ja kehittämiseen. Filosofian maisterin tutkinto (FM, 120 op) suoritetaan englanniksi ja sen pääaineena on lääkekehitystiede (Drug Discovery and Development).

Tavoitteet

Biolääketieteen koulutusohjelmassa yhdistyvät ne luonnontieteen ja lääketieteen osa-alueet, jotka ovat olennaisia sairauksien synnyn selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi. Keskeinen biolääketieteen osa-alue on translationaalinen lääketiede, joka hyödyntää perustutkimustietoa kliinisessä tutkimuksessa ja toisaalta potilasnäytteitä ja tautimalleja tautimekanismien ja lääkevaikutuskohteiden selvityksessä.

Biolääketieteen koulutusohjelmassa opiskelija hankkii valmiuden tieteelliseen ongelmanasetteluun ja -ratkaisuun, itsenäiseen tiedonhakuun, alan kirjallisuuden kriittiseen tarkasteluun ja tieteellisen tekstin tuottamiseen. Opiskelija oppii käyttämään uusia laskennallisia menetelmiä biologisen ja lääketieteellisen informaation käsittelyssä ja työskentelemään globaalissa yhteistyöverkostossa.

LuK-ohjelmassa opiskelija oppii:

  • ymmärtämään elimistön toimintaa niin solu- ja molekyylitasolla kuin laajempinakin kokonaisuuksina
  • keskeiset sairauksien kehitysmekanismit ja niihin vaikuttavat tekijät
  • lääkeaineiden kemiaa ja lääkehoitojen perustan

Maisteriohjelmassa opiskelija oppii:

  • lääkekehitysprosessin pääpiirteet
  • lääkemolekyylien suunnittelun perusteita ja ominaisuuksien tutkimusta
  • lääketutkimuksen suunnittelun ja toteuttamisen keskeiset vaiheet

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Biolääketiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.