Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Biologia

Tavoite

Biologian opiskelijana kouluttaudut bioalan asiantuntijaksi, joka pystyy tuottamaan ja soveltamaan tietoa tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseksi.

Luonnontieteen kandidaatin tutkinnossa

  • saat monipuoliset tiedot biologian kaikista osa-alueista molekyylien vuorovaikutuksista ekosysteemien toimintaan saakka
  • opit käyttämään laboratoriomenetelmiä ja maastossa tapahtuvaa tutkimusta tiedon keräämiseen
  • pystyt analysoimaan empiirisesti kerättyä tietoa, tekemään siitä johtopäätöksiä ja kirjoittamaan raportteja
  • halutessasi voit jatkaa biologian aineenopettajan tutkinto-ohjelmaan, jolloin valmistut biologian aineenopettajaksi
  • voit myös halutessasi suunnata opintosi joko ympäristöasioihin tai eliöiden toimintamekanismeihin, jotta voit valintojesi mukaan hakeutua ylempään tutkinto-ohjelmaan valitsemallasi biologian osa-alueella 

Biologian opiskelijana kouluttaudut tieteellisen ajattelun ja menetelmät hallitsevaksi ammattilaiseksi, jolla on kyky tuottaa uutta tietoa akateemisen maailman ja muun yhteiskunnan tarpeisiin sekä arvioida ja soveltaa olemassa olevaa tietoa kriittisesti.

Koulutuksen sisältö

Biologia on oppi elämästä, sen monimuotoisuudesta, rakenteista, toiminnasta ja kehityksestä. Tutkimuskohteita ovat kaikki elämän organisaatiotasot, mm. perinnöllisyys, solujen toiminta, fysiologiset mekanismit, eliöiden monimuotoisuus, eliöiden vuorovaikutukset, eliöyhteisöjen sekä ekosysteemien rakenne ja toiminta. Ympäristömuutosten ja evoluution vaikutuksia tutkitaan biologiassa kaikilla näillä tasoilla.

Biologian opinnot sisältävät

  • teoriaopintoja luentoihin ja pääosin englanninkieliseen kirjallisuuteen perustuen
  • harjoitustöitä, joissa tutustutaan tutkimusmenetelmiin. Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, maastossa ja tietokoneella analysoiden.
  • raportteja, joita kirjoitetaan harjoitustöihin perustuen
  • tutkielman, joka koostuu aiheeseen liittyviin muiden tekemiin tutkimuksiin perehtymisestä ja opiskelijan toteuttamasta kokeellisesta osuudesta sekä näiden kytkemisestä toisiinsa ja asiasta tieteellisesti kirjoittamisesta.
  • kieli- ja viestintäopintoja, joissa opitaan suullisesti ja kirjallisesti raportoimaan omasta ja muiden tekemästä tutkimuksesta ja viestimään alan sanastoa käyttäen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvoinnit
Biologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: