Sivuston käyttötapa: Mobiili

Englannin kieli

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Englannin kieli

Tavoite

Englannin kielen oppiaineesta valmistut englannin kielen, englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kansainvälisen viestinnän ja kääntämisen monitaitoiseksi asiantuntijaksi. Koulutuksen aikana opit myös työelämän tärkeitä yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) osaamistavoitteet:

 • oman tieteenalasi hyvä perustuntemus
 • kyky soveltaa oppimaasi tietoa oman alasi tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • hyvät kieli- ja viestintätaidot oman alan tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan
 • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin sekä elinikäiseen oppimiseen

Filosofian maisterin (FM) osaamistavoitteet:

 • oman tieteenalasi syvällinen tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
 • valmiudet toimia työelämässä oman alasi vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä sekä kansainvälisessä yhteistyössä
 • erinomaiset kieli- ja viestintätaidot oman alasi tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan

Koulutuksen sisältö

Suoritat HuK-tutkintoa varten englannin perus- ja aineopinnot.

Englannin kielen perusopinnoissa perehdyt seuraaviin englannin kielen osa-alueisiin:

 • englannin nykykieli sekä kielitieteen ja kansainvälisen viestinnän perusteet
 • englanninkielinen kulttuuri sekä nyky-yhteiskunta
 • englanninkielinen kirjallisuus

Englannin aineopintojen tavoitteet ovat puolestaan seuraavat:

 • kielitiedon syventäminen
 • perehtyminen syvemmin englannin kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin
 • suullisen ja kirjallisen kielitaidon kehittäminen
 • maisterivaiheeseen valmistautuminen

Aineopintojen jälkeen sinun tulee pohtia urasuunnitelmiasi ja hakeutua parhaiten itsellesi sopivaan tutkinto-ohjelmaan, jonka mukaisesti suoritat filosofian maisterin tutkinnon. FM-tutkinnossa suoritat englannin kielen syventäviä opintoja erikoistumiskielesi opintoina.

FM-tutkinnon vaihtoehtoina ovat:

 • Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma
 • Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma
 • Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Englannin kieli ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.