Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Erityisopettaja

Turun yliopisto
Yhteenveto
5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandi- ja maisteriohjelmat

Erityisopettaja

Erityisopettajan tutkinto-ohjelmassa kouluttaudut laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin ja erityispedagogiikan asiantuntemusta edellyttäviin suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin. Erityispedagogiikan kenttä kattaa inklusiivisen ajattelun mukaisesti ihmisten ja ihmiselämän moninaisuuden koko elämänkaaren ajalta lapsuudesta vanhuuteen.

Tutkinto-ohjelmassa pääaineesi on erityispedagogiikka. Erityispedagogiikan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

  • erityispedagogiikka tieteenä
  • erityiskasvatus yhteiskunnallisena ilmiönä
  • moninaisuus erityiskasvatuksen kentällä
  • erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten oppimisen, opettamisen ja ohjaamisen periaatteet
  • erityiskasvatuksen suunnittelu, kehittäminen ja arviointi
  • kasvatustieteen tutkimusmenetelmät

Tavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritettuasi:

  • sinulla on valmiuksia ymmärtää ja analysoida kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen kenttää eri elämänvaiheissa erityispedagogisista lähtökohdista
  • sinulla on valmiuksia ymmärtää ja analysoida kriittisesti erityispedagogisia ilmiöitä ja näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla
  • sinulla on valmiuksia erilaisten oppimisen ja koulunkäynnin haasteiden ennaltaehkäisyyn, arviointiin ja tukemiseen
  • olet omaksunut laaja-alaiset erityisopettajan ammatilliset valmiudet toimia vastuullisissa rooleissa erilaisissa oppimisympäristöissä ja moniammatillisessa yhteistyössä

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Erityisopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.