Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Folkloristiikka, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Folkloristiikka, maisteriohjelma

Tavoite

Folkloristiikka on kulttuuritiede, joka tarjoaa keinoja ymmärtää, tulkita, selittää ja hyödyntää kulttuuria sen eri muodoissa. Folkloristiikan tutkimuksen kohteena ovat ihmisiltä toisille suullisesti, kirjallisesti, visuaalisesti, virtuaalisesti ja muilla tavoin välittyvät viestit ja niiden taustalla olevat ajattelun tavat, uskomukset, toiveet ja pelot. Folkloristiikka avaa näkökulmia ihmisen kulttuurisen toiminnan sanalliseen ja rituaaliseen ulottuvuuteen, mielikuvien ja uskomusten historiaan ja välittymiseen sekä yhteisöjen sisäiseen vuorovaikutukseen, symboliikkaan ja dynamiikkaan.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneilla on laaja-alainen kulttuurialan tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet toimia työelämässä asiantuntijatehtävissä aloilla, joissa vaaditaan kulttuurisen moninaisuuden tuntemusta ja ymmärrystä sekä vahvoja viestinnän ja tiedonhaun ja -hallinnan taitoja.

Koulutuksen sisältö

Folkloristiikan syventävissä opinnoissa opiskelija keskittyy valitsemiinsa erikoisaloihin. Opintojen keskeisiä osia ovat seminaarityöskentely, työharjoittelu ja pro gradu -tutkielman kirjoittaminen. Tutkielmaprosessin kuluessa opiskelija sisäistää tieteellisen tutkimuksen periaatteet, oppii muotoilemaan kiinnostavasta aiheesta relevantin tutkimusongelman ja laatimaan sekä toteuttamaan tutkimussuunnitelman. Samalla opiskelija saa kokemusta työskentelystä ryhmässä ja projektin hallinnasta. Käytännön kokemusta tieteenalan toiminnasta opiskelija saa työharjoittelussa ja osallistumalla alan tapahtumiin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvoinnit
Folkloristiikka, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: