Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Fysikaaliset tieteet

Turun yliopisto
Yhteenveto
5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandi- ja maisteriohjelmat

Fysikaaliset tieteet

Fysikaalisten tieteiden kandidaatin tutkinnossa perehdytään laaja-alaisesti fysiikan teoreettisiin perusteisiin ja kokeellisiin sekä laskennallisiin menetelmiin. Koulutuksen ensimmäisenä vuonna opiskellaan fysiikan ja matematiikan perustaidot kerraten ja laajentaen lukiossa opittua. Toisena ja kolmantena vuonna perusopinnoista jatketaan aine- ja erikoistumisopintoihin, joissa valittuja aiheita ja menetelmiä opiskellaan syvemmin.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi voit valita suoritatko ylemmän tutkinnon suomenkielisessä Fysikaalisten tieteiden pääaineessa vai kansainvälisessä englanninkielisessä -ohjelmassa. Maisterivaiheessa sinulla on mahdollisuus suuntautua useille eri fysiikan aloille. Riippuen tulevaisuudenkuvistasi, voit valmistua tutkijaksi, opettajaksi tai yritysmaailmaan asiantuntijatehtäviin. Voit painottaa opintojasi kokeelliseen, teoreettiseen tai laskennalliseen fysiikkaan sekä opiskella datatiedettä.

Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opintojen alussa opiskelijoita valmennetaan myös oman opiskelutekniikkansa kehittämisessä.

Tavoitteet

Fysikaaliset tieteet ovat perusta sekä monille muille luonnontieteille että suurelle osalle modernia teknologiaa. Fysikaalisten tieteiden koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille vahva luonnontieteellinen osaaminen sekä kehittää moderneja työelämätaitoja: ongelmanratkaisua, analyyttistä ajattelua, tiedonhankintaa, kommunikaatiotaitoja, tieteellistä kirjoittamista, ryhmätyötaitoja ja organisointivalmiuksia.

Suoritettuasi luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK) fysikaalisista tieteistä osaat selittää ja analysoida luonnonilmiöitä fysiikan teorian avulla sekä ratkaista teknologisesti tärkeitä fysikaalisia ongelmia. Tunnet fysiikan keskeiset periaatteet ja sinulla on valmiudet opiskella fysiikkaa syvällisellä tasolla, jota fysikaalisten tieteiden asiantuntijalta vaaditaan. Osaat suunnitella ja toteuttaa fysikaalisia kokeita, käyttää matemaattisia malleja fysikaalisten ilmiöiden kuvaamiseen sekä vertailla kriittisesti kokeellisia ja teoreettisia tuloksia.

Maisteritutkinnon jälkeen voit toimia asiantuntijana omalla erikoisalallasi yritysmaailmassa, tutkijana tai opettajana. Fysiikan lisäksi koulutuksesi perusteella pystyt nopeasti hahmottamaan uusia ja monimutkaisiailmiöitä ja ymmärtämään niiden keskinäisiä riippuvuuksia.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Fysikaaliset tieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.