Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Geologia

Tavoite

Kolmivuotinen luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto geologiassa antaa perusvalmiudet paitsi alan maisteriopintoihin, myös työelämään. Opinnoista saat laajan yleiskuvan maapallon geologisesta historiasta ja geologisista prosesseista: Opit tuntemaan kallio- ja maaperän sekä niiden elementit ja koostumuksen – muun muassa kivien, mineraalien ja maalajien rakenteen ja kehityksen. Lisäksi perehdyt monipuolisesti geologian osa-alueisiin, kuten petrologiaan, sedimentologiaan ja stratigrafiaan, malmigeologiaan, pohjavesigeologiaan ja ympäristögeologiaan.

Filosofian maisterin (FM) tutkinnossa erikoistut joko kallioperägeologian tai maaperägeologian asiantuntijaksi. Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä Geotalossa saat valmiudet vastata tieteen ja työelämän tarpeisiin kahden yliopiston koulutustarjonnan ja tutkimusyhteistyön tukemana.

Kallioperägeologia tutkii kallioperän koostumusta, rakennetta ja syntyä sekä kallioperässä olevia raaka-ainevaroja. Tutkinto-ohjelmasta valmistuessasi sinulla on laaja-alainen käsitys maankuoren ja maapallon kehityksestä ja kyky tuottaa ja soveltaa tietoja yhteiskunnan tarvitsemiin geologian alan asiantuntijatehtäviin.

Maaperägeologia tutkii maaperän syntyä, kehitystä, rakennetta ja ainesta. Keskeisenä pyrkimyksenä on ymmärtää kvartäärikauden luonnon prosessien vaikutus maaperän synnyssä. Näin opitaan hallitsemaan mm. pohjaveteen, turpeeseen, ympäristönsuojeluun sekä maa- ja kallioperän raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Koulutuksen sisältö

Yhtenä perusluonnontieteenä geologia käsittää maapallon ja muidenkin planeettojen elottoman ja elollisen luonnon kehityksen aina aurinkokuntamme syntyhetkistä nykypäivän luonnonilmiöihin. Maapallomme eri ympäristöt ovat rakentuneet pitkällisten geologisten prosessien kautta ja näiden geologisten ilmiöiden ymmärtäminen on tullut yhä tärkeämmäksi ihmiskunnalle. Monien nykypäivän polttavimmiksi globaaleiksi ongelmiksi luonnehdittujen ilmiöiden, kuten mineraalisten luonnonvarojen, öljyn ja juomaveden riittävyys ja yhä intensiivisemmäksi käyvä rakentaminen, aluesuunnittelu ja luonnonsuojelu tarvitsevat tuekseen luotettavaa geologista tietoa.

Geologian tutkimuskohteina ovat maapallon rakenne ja kehitys sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit ja niiden tulokset. Koulutuksen keskeinen tavoite on antaa opiskelijoille näkemys maapalloa muokkaavista fysikaalis-kemiallisista ilmiöistä. Heitä opetetaan käyttämään geologista tietoa maa- ja kallioperän tutkimuksessa maastossa ja laboratoriossa sekä erilaisissa käytännön tehtävissä. Geologista tietoa opitaan soveltamaan laaja-alaisesti maankamaran luonnonvarojen etsimisessä, hyödyntämisessä ja suojelussa sekä toisaalta ympäristögeologisen suunnittelun piirissä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Geologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.