Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Kansatieteen maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Kansatieteen maisteriohjelma

Tavoite

Kansatiede (European Ethnology) on ihmisten arkea tutkivaa kulttuurien tutkimusta.  Sen tarkoitus on tuottaa syvällistä ymmärrystä kulttuurisista ja ajallisista prosesseista ja niiden dynamiikasta. Keskeisenä tutkimuskohteena on ihmisten arkielämä ja kulttuuri. Kansatiede antaa laajan perspektiivin mm. kulttuuriseen taustaamme, maanosamme kansoihin ja etnisiin ryhmiin sekä näiden kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä ajallisesti että paikallisesti.  

Kansatieteen opetukselle ja tutkimukselle on ominaista kulttuurikäsityksen laaja-alaisuus ja ymmärtävä humanistinen tutkimusote sekä ajallinen perspektiivi menneisyydestä tulevaisuuteen. Se antaa tilaa yksilöllisille kokemuksille ja kulttuurin moniäänisyydelle eli kulttuurin jäsenten omille tulkinnoille. Aineistonhankinnalle on luonteenomaista kenttätyö eri muodoissaan sekä museokokoelmien ja erilaisten arkistomateriaalien käyttö.

Koska kansatieteilijä ymmärtää arkielämän ilmiöiden taustoja ja kehitystä, hän pystyy olemaan mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja suunnittelussa. Kansatieteen opiskelija oppii tarkastelemaan kohdettaan kriittisesti ja käyttämään kulttuurianalyyttistä näkökulmaa. Sen avulla arjen ilmiöt ja elämä näyttäytyvät uudella tavalla. Tätä taitoa tarvitaan monissa ammateissa.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Koulutuksen sisältö

Kansatieteen syventävien opintojen aikana opiskelija perehtyy erityisesti omaan tutkielmaansa liittyviin kansatieteellisiin ja muihin kulttuurisiin näkökulmiin. Opiskelija sekä syventää käsitystään kulttuurista ilmiöinä ja prosesseina että oppii käyttämään analyysiin, tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia työkaluja. Opiskelija suorittaa lisäksi harjoittelun, jonka suorittamismuodosta sovitaan ennalta professorin kanssa. Maisteriseminaarissa opiskelija keskittyy tutkielman ongelmanasettelun, ratkaisumallien sekä tutkielman osien hahmottamiseen ja työstää sen aikana valmiiksi tutkielman osia.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvoinnit
Kansatieteen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: