Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma (Rauma)

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Rauma
Itsenäiset maisteriohjelmat

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma (Rauma)

Tutkinto-ohjelma tähtää siihen, että ymmärryksesi varhaiskasvatuksen tieteenalasta ja tutkimuksen teosta syvenee. Keskeistä on, että osaat soveltaa laaja-alaisesti tietämystäsi lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaat arvioida erilaisia tuen tarpeita sekä ohjata oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta kouluikään.

Tavoitteet

Varhaiskasvatukseen suuntautuneessa kasvatustieteen maisteriohjelmassa kehität valmiuttasi itsenäiseen toimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvattajana. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuasi

  • ymmärrät syvällisesti varhaiskasvatuksen tieteenalan ja lähitieteiden keskeisiä käsitteitä, lainalaisuuksia ja ammatillisia menetelmiä
  • osaat soveltaa laaja-alaisesti tietämystään ja tuottaa itsenäisesti uutta tietoa lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaat monipuolisesti arvioida ja tunnistaa erilaisten lapsen tuen tarpeet sekä ohjata eri-ikäisten lasten oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään
  • osaat kehittää pedagogista asiantuntijuuttaan, mikä vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi, sekä rakentaa avointa ja yhteisöllistä toimintatapa yhteistyössä vanhempien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa
  • osaat arvioida, kehittää ja johtaa työyhteisönsä hallinnollista ja pedagogista toimintaa
  • saat pätevyyden toimia opettajana ja asiantuntijana varhaiskasvatusalan opetus- ja koulutustehtävissä
  • tunnet uusimman monialaisen tutkimustiedon, osaat tarkastella alansa monitasoisia kysymyksenasetteluja, hallitset tieteellisen ajattelun, viestinnän ja kirjoittamisen perusteet sekä osaat toimia eettisesti, kriittisesti ja luovasti työyhteisönsä jäsenenä

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto


Arvioinnit
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma (Rauma) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.