Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Itsenäiset maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma (Rauma)

Turun yliopisto, paikassa Rauma
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma (Rauma)

Varhaiskasvatuksen maisteriopinnoissa pääset syventämään omaa osaamistasi johtamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen liittyen. Maisterikoulutuksessa sinun on mahdollista suorittaa yleiseen opettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä). Tutkinto tarjoaa mahdollisuuden työllistyä erilaisiin ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin asiantuntijatehtäviin ja antaa valmiudet hakea jatko-opintoihin. Lisäksi kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden päiväkodin johtajan tehtävään.

Tavoitteet

Varhaiskasvatukseen suuntautuneessa kasvatustieteen maisteriohjelmassa kehität valmiuttasi itsenäiseen toimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvattajana. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuasi

  • ymmärrät syvällisesti varhaiskasvatuksen tieteenalan ja lähitieteiden keskeisiä käsitteitä, lainalaisuuksia ja ammatillisia menetelmiä varhaislapsuudesta kouluikään.
  • osaat soveltaa laaja-alaisesti tietämystäsi ja tuottaa itsenäisesti uutta tietoa lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaat monipuolisesti arvioida ja tunnistaa erilaiset lapsen tuen tarpeet sekä ohjata eri-ikäisten lasten oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään
  • osaat kehittää pedagogista asiantuntijuuttasi, mikä vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi, sekä rakentaa avointa ja yhteisöllistä toimintatapaa yhteistyössä vanhempien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa
  • osaat arvioida, kehittää ja johtaa työyhteisösi hallinnollista ja pedagogista toimintaa
  • saat pätevyyden toimia opettajana ja asiantuntijana varhaiskasvatusalan opetus- ja koulutustehtävissä
  • tunnet uusimman monialaisen tutkimustiedon, osaat tarkastella alasi monitasoisia kysymyksenasetteluja, hallitset tieteellisen ajattelun, viestinnän ja kirjoittamisen perusteet sekä osaat toimia eettisesti, kriittisesti ja luovasti työyhteisösi jäsenenä

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Rauma
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu