Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kauppatieteet (Pori)

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Pori
Kandiohjelmat

Kauppatieteet (Pori)

Tavoite

Turun kauppakorkeakoulu kouluttaa opiskelijoistaan yrittäjähenkisiä, innovatiivisia ja vastuullisia tulevaisuuden päättäjiä ja asiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet työskennellä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Turun kauppakorkeakoulun laaja oppiaine- ja kurssitarjonta tarjoavat sinulle mahdollisuuden monipuoliseen ja yksilölliseen tutkintoon, jossa voit erikoistua omien mielenkiinnonkohteidesi mukaisesti.

Porin yksikön Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelman suoritettuasi ymmärrät erilaisten organisaatioiden toimintaa laajasti, kykenet kokonaisvaltaisesti ja analyyttisesti arvioimaan erilaisia liiketoimintaympäristöjä sekä niihin tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä.

Laskentatoimi ja rahoitus: Talousjohtamisen erikoistumissuunta

Erikoistumisvaiheen jälkeen osaat tuottaa ja analysoida sekä määrällistä että laadullista taloudellista informaatiota ja viestiä siitä eri sidosryhmien kanssa. Osaat myös hyödyntää taloudellista informaatiota ja tukea sidosryhmiä erilaisissa suunnittelu- ja päätöksentekotilanteissa.

Johtamisen ja organisoinnin erikoistumissuunta

Erikoistumisvaiheen jälkeen tunnet johtamisen ja organisoinnin keskeiset teoriat, käsitteet ja ilmiöt sekä ymmärrät myös niiden taustoja ja globaaleja ulottuvuuksia. Osaat lisäksi etsiä, arvioida ja analysoida tietoa johtamisesta, organisaatioista ja työelämästä, ymmärrät tietojesi yhteiskunnallisen kontekstuaalisuuden ja osaat soveltaa tietojasi mm. päätöksenteossa.

Markkinointiosaamisen erikoistumissuunta

Erikoistumisvaiheen jälkeen osaat analysoida markkinatoimijoita ja -prosesseja ja tuottaa päätöksentekoa hyödyttävää informaatiota ja suunnitelmia.

Kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK) valmistuttuasi jatkat opintojasi kauppatieteiden maisteriksi (KTM) Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa.

Koulutuksen sisältö

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) suoritat Liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmassa ja jatkat opintojasi kauppatieteiden maisteriksi (KTM) Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa.

Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelmassa valitset erikoistumissuunnan kiinnostuksesi mukaan. Erikoistumissuunnan opintojen lisäksi suoritat tutkintoon kuuluvat kaikille yhteiset opinnot, jotka ovat luonteeltaan yleistiedollisia ja -tieteellisiä. Ne takaavat tutkintosi laaja-alaisuuden ja antavat valmiuksia tuleviin opintoihin. Lisäksi tutkintoosi kuuluu runsaasti kielten ja liikeviestinnän opintoja. KTK-tutkintoon kuuluu suomen ja ruotsin kielen opintojen lisäksi kahden vieraan kielen opintoja.

Ensimmäisenä lukuvuotenasi opiskelet lähinnä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman pakollisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Ensimmäinen vuosi tarjoaa sinulle tilaisuuden tutustua oppiaineisiin ja opetustarjontaan. Tämä auttaa itselle parhaiten sopivien erikoistumissuunta- ja sivuainevalintojen tekemisessä. Toisena ja kolmantena lukuvuonna opiskellet tutkinto-ohjelman ja erikoistumissuunnan pakollisia ja valinnaisia opintoja sekä sivuaineen opintoja oman kiinnostuksesi mukaan. Kieli- ja viestintäopintoja opiskelet käytännössä lähes koko tutkintosi ajan. Opintojen loppuvaiheessa laadit kandidaatintutkielman.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön oman kurssitarjonnan lisäksi voit soveltuvin osin suorittaa opintoja Porin yliopistokeskuksen muissa yliopistoyksiköissä ristiinopiskelun kautta. Voit myös hyödyntää Turun yliopiston tiedekuntien opintotarjontaa sekä suorittaa opintoja verkostoyliopistoissa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto


Arvioinnit
Kauppatieteet (Pori) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.