Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kemia

Kemian alemmasta tutkinto-ohjelmasta valmistuttuasi:

  • tunnet kemian eri alojen peruskäsitteet, terminologian ja teorian ja pystyt seuraamaan tieteenalan kehitystä
  • osaat toimia laboratoriossa turvallisesti ja itsenäisesti
  • osaat käyttää keskeisiä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia analyysimenetelmiä
  • hallitset yleisimpiä kemiallisia synteesi- ja erotusmenetelmiä
  • osaat käyttää alan tieteellistä kirjallisuutta sekä ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen
  • osaat käyttää äidinkieltäsi ja vieraita kieliä suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä

Alemman tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen antaa valmiudet kemian maisterikoulutukseen sekä yleisesti edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Valmistuttuasi kemian ylemmästä tutkinto-ohjelmasta:

  • tunnet oman erikoisalasi laajasti ja ajantasaisesti
  • kykenet itsenäiseen tutkimuksen tekemiseen
  • osaat tuottaa oman alan tieteellisiä raportteja
  • osaat kommunikoida läheisten tieteenalojen asiantuntijoiden kanssa

 

Kemia on tieteenalana hyvin laaja ja Turun yliopiston kemian tutkimus lähestyy yhtäältä biologiaa ja lääketiedettä ja toisaalta fysiikkaa ja materiaalitutkimusta. Tämä näkyy opetuksessa siten, että kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana keskitytään kemian perinteisiin perusaloihin, mutta opintojen edetessä kemian laitoksen tutkimukselliset painopistealueet, lääkekehityksen kemia ja materiaalikemia, alkavat näkyä yhä selvemmin opintojen sisällössä.

Lääkekehityksen kemian pääaine on jaettu kolmeen orgaaniseen kemiaan kuuluvaan kokonaisuuteen, jotka kaikki lähestyvät lääkekehityksen kemiaa hieman eri perspektiiveistä. Materiaalikemian opetuksen yhteisinä teemoina puolestaan ovat orgaanisten ja epäorgaanisten sekä nano- ja hybridimateriaalien ominaisuudet, tutkimusmenetelmät ja käyttömahdollisuudet. Maisterivaiheeseen siirtyessään opiskelija valitsee toisen näistä pääaineista ja erikoistuu johonkin temaattiseen kokonaisuuteen pääaineensa sisällä. Kemian opettajan tutkinto-ohjelmassa maisterivaiheen opintoihin sisältyvät myös opettajan pedagogiset opinnot.

Kemia on myös kokeellinen luonnontiede ja opinnoista iso osa on laboratorioharjoitustöitä, joissa opiskellaan perustyömenetelmiä ja harjoitellaan turvallista työskentelyä laboratoriossa. Opintojen edetessä opiskelijat osallistuvat myös Kemian laitoksella tehtävään tutkimukseen ja maisterivaiheen kokeellinen työskentely tapahtuu yleensä osana jotakin tutkimusprojektia.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvoinnit
Kemia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: