Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oletko hakemassa korkeakouluun? Osallistu Hae korkeakouluun! -digimessuille 17.3.! Tapahtuma on maksuton.

Kemian tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Kemian tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Tavoite

Suoritettuasi tutkinnon Kemian maisteriohjelmassa

  • tunnet oman kemian erikoisalasi laajasti ja ajantasaisesti
  • kykenet itsenäiseen tutkimuksen tekemiseen
  • osaat tuottaa oman alan tieteellisiä raportteja
  • osaat kommunikoida läheisten tieteenalojen asiantuntijoiden kanssa

Koulutuksen sisältö

Maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnosta saamaasi osaamista ja perehdyt pääaineesi perusteisiin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. Kemian tutkinto-ohjelman (FM) pääaineina on lääkekehityksen kemia ja materiaalikemia. Maisterivaiheen opetus liittyy läheisesti Kemian laitoksella tehtävään tutkimukseen.

Lääkekehityksen kemian pääaine on jaettu kolmeen orgaaniseen kemiaan kuuluvaan kokonaisuuteen: bio-orgaaninen kemia, luonnonyhdisteiden kemia ja radiokemia. Ne kaikki lähestyvät lääkekehityksen kemiaa hieman eri perspektiiveistä; bio-orgaanisessa ja radiokemiassa potentiaalisia lääkeyhdisteitä opitaan valmistamaan orgaanisen synteesin kautta, kun taas luonnonyhdistekemiassa bioaktiiviset yhdisteet eristetään luonnosta, pääosin kasveista.

Bio-orgaanisen kemian tutkimus ja opetus ovat keskittyneet biopolymeerien, peptidien, hiilihydraattien ja nukleiinihappojen, kemiaan. Opiskelijan tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään näiden luonnonyhdisteiden ominaisuuksia ja toimintaa fysikaalisten ja kemiallisten lainalaisuuksien ehdoilla. Keskeisenä tutkimuksen kohteena ovat mm. erilaiset synteettiset modifikaatiot ja konjugaatit. Biomolekyylikonjugaateissa eri osarakenteiden biologisia ominaisuuksia pyritään yhdistämään ja valjastamaan solubiologian, lääkekehityksen ja diagnostiikan tarpeisiin.

Radiokemian opetuksessa käsitellään radioaktiivisuutta ja sen mittaamista yleensä, lisäksi perehdytään menetelmiin, joilla lyhytikäiset radioaktiiviset nuklidit liitetään tehokkaasti ja nopeasti biologisesti kiinnostaviin molekyyleihin, joita voidaan hyödyntää potilaiden diagnosoinnissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Luonnonyhdistekemian FM-vaiheen opiskelijoiden päätavoitteena on oppia lukuisten kromatografisten, rakennekemiallisten ja bioaktiivisuutta mittaavien menetelmien toiminnan perusta ja miten luonnonyhdisteiden rakenteesta voidaan päätellä niiden bioaktiivisuutta. Opittuja menetelmiä sovelletaan käytäntöön, kun halutaan esimerkiksi kartoittaa kasvikuntaa erilaisten bioaktiivisuuksien suhteen, tunnistaa ja puhdistaa aktiiviset yhdisteet sekä kehittää niille edelleen uusia aktiivisuus- ja analyysimenetelmiä.

Materiaalikemian tutkimuksen yleisenä tavoitteena on selvittää sekä teoreettisia malleja että moderneja tutkimus- ja analyysimenetelmiä käyttäen, miksi materiaaleilla on tiettyjä ominaisuuksia, ja mitä ominaisuuksia materiaaleilta eri sovellutuksissa edellytetään. Lisäksi opiskelijalle pyritään antamaan riittävä tietämys taustalla olevista teoreettisista perusteista. Opiskelijan tavoitteena on oppia ymmärtämään erilaisten orgaanisten ja epäorgaanisten materiaalien sekä nano- ja hybridimateriaalien fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia. Lisäksi perehdytään erilaisiin kokeellisiin mittaus- ja määritysmenetelmiin, epäorgaanisten materiaalien valmistusmenetelmiin, nanorakenteisiin ja niiden valmistukseen ja erilaisten materiaalien käyttösovellutuksiin. Materiaalikemian pääaineen opiskelu sisältää myös kemiallisen analyysin teoriaa ja kemiallista instrumentointia. Materiaalikemian pääaineessa opiskelija voi suuntautua tarkemmin joko sovellettuun materiaalikemiaan, fysikaaliseen materiaalikemiaan, sovellettuun luminesenssiin tai koordinaatiokemiaan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvioinnit
Kemian tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: