Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, yleinen kirjallisuustiede

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Turku
Itsenäiset maisteriohjelmat

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, yleinen kirjallisuustiede

Yleisessä kirjallisuustieteessä opiskellaan ja tutkitaan maailmankirjallisuutta sen historiallisissa, kulttuurissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Opinnot antavat valmiudet tarkkaan tekstianalyysiin, kirjallisuuden ymmärtämiseen teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla sekä itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun.

Yleisen kirjallisuustieteen syventävien opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää kirjallisuushistoriallista ja teoreettista tietämystä sekä saavuttaa taso, jolla opiskelija kykenee kirjallisuuden ilmiöiden itsenäiseen tieteelliseen tarkasteluun.

Opintojen rakenne

Filosofian maisterin tutkintoon (FM) sisältyvät pääaineen syventävät opinnot (väh. 80 op) sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 opintopistettä. Pro gradu -työn osuus pääaineen opinnoista on 40 opintopistettä. Muut opinnot voivat koostua sivuaineen opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä opintojaksoista. Filosofian maisterin tutkinnon tavoitesuoritusaika on kaksi vuotta.

Tavoitteet

Yleisen kirjallisuustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ajattelun, historiallisen tiedon ja tekstianalyyttisten taitojen avulla ymmärtämään kirjallisuuden toimintatapoja sekä sen ilmentämiä historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kokemuksen muotoja. Tarkasteltava kirjallisuuden alue käsittää maailmankirjallisuuden moninaisen kirjon, vaikka keskiössä onkin usein eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen kirjallisuus.

Tavoitteena on kyky analysoida proosaa, draamaa, lyriikkaa ja muita tekstilajeja tarkasti ja kriittisesti sekä monipuolinen maailmankirjallisuuden historian ja erilaisten teoreettisten lähestymistapojen tuntemus. Opinnot avaavat näköalaa länsimaisen kulttuurin tuntemukseen ja antavat valmiuksia aikamme kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, yleinen kirjallisuustiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.