Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

Turun yliopisto
Yhteenveto
5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandi- ja maisteriohjelmat

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

Antiikin kielten opiskelu tarjoaa tuoreita haasteita tämän päivän ihmiselle – sekä välineitä kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan, viime kädessä myös oman itsemme ymmärtämiseen. Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri käsittää kolme oppiainetta: pääainelaajuisena opiskeltavat kreikkalaisen filologian ja latinalaisen filologian sekä sivuainelaajuisena tarjolla olevan klassillisen arkeologian. Antiikintutkimus on aidosti kansainvälinen ala, ja monet opiskelijat suorittavat osia tutkinnoistaan opiskelemalla eurooppalaisissa yliopistoissa tai osallistumalla kursseille Suomen Rooman ja Ateenan tiedeinstituuteissa.

Hakukohteeseen hyväksyttyjen ei tarvitse tehdä etukäteen valintaa kreikan kielen opintojen ja latinan kielen opintojen välillä; voit opiskella molempia tai vain jompaakumpaa. Useat opiskelijoistamme päätyvät suorittamaan molempien tarjolla olevien antiikin kielten opintoja, monet lisäksi myös klassillista arkeologiaa, joka perehdyttää antiikin maailman materiaaliseen puoleen, kuten arkkitehtuuriin ja kuvataiteeseen. Sinulla ei tarvitse olla kreikan tai latinan taitoa vielä tullessasi opiskelemaan; opinnot voi aloittaa alkeiskurssista.

Klassillisten kielten opintojen alussa keskitytään saavuttamaan peruskielitaito sekä perehtymään antiikin maailmaan: historiaan ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kirjallisuuteen ja filosofiaan. Lisäksi tutustutaan antiikintutkimukseen ja antiikin kielten ainutlaatuiseen asemaan historiassa. Etenkin alkuvaiheessa opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti luennoilla ja pienryhmissä; myöhemmin itsenäisen työn osuus korostuu.

Peruskielitaidon saavuttamisen jälkeen luetaan autenttisia antiikin tekstejä, esimerkiksi Homeroksen ja Vergiliuksen epiikkaa, historiankirjoitusta (kuten Thukydidestä ja Tacitusta), antiikin näytelmiä (kuten Sofoklesta ja Terentiusta) ja vaikkapa Platonia ja Ciceroa. Kolmantena opintovuonna opiskelija osallistuu proseminaariin, jossa perehdytään myös tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannutaan kirjallisten töiden laatimiseen.

Maisterivaiheen opinnoissa on tavoitteena edelleen syventää kielitaitoa ja tutustua yhä vaativampaan tekstimateriaaliin sekä luentokursseilla että itsenäisesti tenttien. Keskeisenä oppisisältönä ovat tieteelliset menetelmät ja niiden soveltaminen kreikan- tai latinankieliseen lähdeaineistoon.

Tavoitteet

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineryhmä perehdyttää antiikin Kreikan ja Rooman kieliin, kulttuuriin ja historiaan. Kreikkalaisen tai latinalaisen filologian opiskelu voi olla oikea vaihtoehto sinulle, jos olet kiinnostunut antiikin maailmasta, antiikin kreikan tai latinan kielestä tai länsimaisen kulttuurin syntyprosesseista, menneisyydestä ja nykyisyydestä.

Opiskelijana omaksut kriittisen lukutaidon, kehität analyyttisen ajattelutavan ja saavutat hyvät kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot. Pääsy antiikin maailmaan kulkee antiikista säilyneiden tekstien kautta, ja näin ollen kielen oppimisella on keskeinen osa opinnoissa. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti antiikin Kreikan ja Rooman henkiseen ja aineelliseen kulttuuriin; tavoitteena on kyky lukea ja tulkita eriaikaisia ja eri genreihin kuuluvia kreikan- tai latinankielisiä tekstejä. Samoin tavoitteena on antiikintutkimuksen eri lähteiden, menetelmien ja välineiden tuntemus ja hallinta.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Opintoihin haetaan pääsääntöisesti yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

  • Humanististen tieteiden kandidaatti
  • Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Englannin kieltä ja viestintää!

Kieliasiantuntijaksi, kieltenopettajaksi tai taitavaksi viestijäksi! Englannin kielen, monikulttuurisuuden sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja.