Sivuston käyttötapa: Mobiili

Konetekniikka, diplomi-insinööri

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Konetekniikka, diplomi-insinööri

Kandidaatin tutkinto

 • Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee konetekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan konetekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.
 • Opiskelija osaa soveltaa perusluonnontieteitä konetekniikan alalla.
 • Opiskelija osaa suunnitella ratkaisuja teknisiin ongelmiin.
 • Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn, raportointiin ja esittämiseen.
 • Opiskelija ymmärtää teollista toimintaympäristöä ja hänellä on hyvät työelämävalmiudet.
 • Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

 

Diplomi-insinöörin tutkinto

 • Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa konetekniikan tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin, sekä kehittää uusia tuotteita, palveluita ja järjestelmiä.
 • Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Opiskelija pystyy myös toimimaan tehokkaasti erilaisten ryhmien jäsenenä.
 • Opiskelija erikoistuu konetekniikan kysymyksiin valitsemansa linjan mukaisesti ja laajentaa sovellusalueen tuntemustaan valitsemalla temaattisen opintosisällön monialaisen yliopiston tarjonnasta.
 • Opiskelija pystyy osallistumaan konetekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun ottaen huomioon käyttäjien, tekniikan, yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset.
 • Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Konetekniikka on erittäin laaja tekniikan ala, joka tarkastelee koneiden suunnittelua ja käyttöä tuotteiden valmistuksessa. Koko yhteiskunnan läpäisevän digitalisaation vaikutuksesta myös konetekniikan ala on murrosvaiheessa. Nopeasti kehittyvän digitaaliteknologian mahdollistamalla älykkyydellä on yhä tärkeämpi rooli sekä valmistettavissa tuotteissa että moderneissa tuotantoprosesseissa. Tällainen älykkyys ilmenee tuotteiden ja palvelujen ennennäkemättöminä ominaisuuksina, kustannussäästöinä, uusina tuotantotapoina ja tuotteistamisen menetelminä sekä tuotantoprosessien merkittävänä tehostumisena automaatioasteen noustessa. Tuotteet yksilöllistyvät, laadunvalvonta ja laadunvarmistus tehostuvat, ja tuotantoympäristöt tulevat turvallisemmiksi työntekijöille. Lisäksi uudet tuotantotekniikat, materiaalit ja teknologiset innovaatiot mahdollistavat paitsi ympäristöystävällisemmät tuotteet myös ympäristöystävällisemmät valmistusprosessit. Tämä luo omalta osaltaan pohjaa teollisuuden kehittymiselle kohti hiilineutraalisuutta.

Nykypäivän ja tulevaisuuden konetekniikan diplomi-insinöörillä tulee olla perinteisen konetekniikan osaamisen lisäksi hyvä teoreettinen ja käytännön valmius digitaalisen murroksen tuomien uusien teknologioiden ja menetelmien hallintaan. Turun yliopiston konetekniikan ohjelma vastaa tähän tarpeeseen kouluttamalla asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko digitaalisen valmistuksen, älykkäiden järjestelmien tai digitaalisen suunnittelun alalla. Kaikkiin opintoihin sisältyy monialaisen Turun yliopiston tarjoamia liiketoimintaosaamisen opintojaksoja ja yliopiston erittäin laaja sivuainetarjonta antaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan pääainetta tukevilla aloilla.

Kaikilla tasoilla opinnot sisältävät luentoja, harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja harjoitustöitä. Projektinhallinta-, esiintymis- ja muiden työelämätaitojen opintojaksot on integroitu pääaineopintoihin. Kirjatentit ovat harvinaisia.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Konetekniikka, diplomi-insinööri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Konetekniikka, diplomi-insinööri ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.