Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, maisteriohjelma (Pori)

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Pori
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, maisteriohjelma (Pori)

Tavoite

Koulutusohjelman valtakunnallisesti ainulaatuisia pääaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen kulttuuri. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee kulttuurisen muistin aineellisia ja henkisiä tihentymiä sekä teorian että käytännön näkökulmista. Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa aineellisena ympäristönä, kokemuksena ja esitystapana. Digitaalisen kulttuurin opinnoissa käsitellään uusia digitaalisen viestinnän, taiteen, viihteen ja opetuksen muotoja. Koulutusohjelmassa opiskellaan Porin yliopistokeskuksen tiloissa.

Filosofian maisterin tutkinto antaa sinulle oman tieteenalan hyvän tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Sinulla on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä valmiudet toimia työelämässä oman alasi vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Koulutuksen sisältö

Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee kriittisesti eri yhteisöissä ja instituutioissa muodostuvaa ja tuotettua kulttuuriperintöä. Tarkastelemme kulttuuriperintönä esimerkiksi museoiden kokoelmia, kertomuksia, esineitä, paikkoja, aatteita, rakennuksia ja ihmisten käsityksiä asioista. Tutkimme niihin liittyvää muistamista, historiaa, menneisyyden tuotteistamista sekä suojelua ja säilyttämistä. Kiinnostuksen kohteina ovat kulttuuriperinnön synty, muutos ja välittyminen sekä kulttuuriperinnön paikallinen, kansallinen, ylirajainen ja globaali asema ja käyttö.

Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa aineellisena ympäristönä, kokemuksena ja esitystapana. Se tarjoaa ainoana Suomessa yliopistotason tutkintokoulutusta maisemasta. Näemme maiseman muuttuvana, moniaistisena, monenkeskisenä ja jännitteisenä kokonaisuutena. Sitä voi tutkia osana elettyä arkea tai suojelun ja suunnittelun kohteena. Maisemantutkimus kysyy, miten ihminen kokee maiseman, millainen on oikeudenmukainen maisema, miten maisemaa pitäisi muuttaa ja miten siihen voi osallistua.

Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti sekä kulttuurin käynnissä olevia muutoksia että uusia digitaalisen viestinnän, taiteen, viihteen ja opetuksen muotoja. Oppiaine sijoittuu koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -yhteisöihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. Digitaalisen kulttuurin opiskelu tarjoaa käsitteellistä valmiutta ymmärtää digitalisoituvan kulttuurin ilmiöitä, mutta myös käytännön tietoja ja taitoja, joita toiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii.

Koulutusohjelman kolmella pääaineella on yhteiset perus- ja maisteriopinnot. Maisteriopinnot suoritetaan oppiaineita integroivassa monitieteisessä muodossa, ja opiskelijat pätevöityvät laaja-alaisesti kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tehtäviin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopistoArvoinnit
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, maisteriohjelma (Pori) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: