Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Lääketiede

Turun yliopisto
Yhteenveto
6 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandi- ja maisteriohjelmat

Lääketiede

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa sinulla on laaja valinnaisten opintojen tarjonta ja saat huippututkimukseen pohjautuvaa moniammatillista opetusta ajanmukaisissa opetustiloissa. Laaja kliinisten opintojen hajauttaminen länsirannikon terveydenhuollon organisaatioihin antaa hyvät mahdollisuudet lääkärintaitojen harjoitteluun. Tutkijalinjoilla tarjotaan kiinnostuneille tutkijakoulutusta jo perustutkintovaiheessa. Jokainen lääkäriksi opiskeleva saa Turussa mentorin, lääkärin, joka tukee ammattiin kasvua koko opiskelun ajan.

Lääketieteen lisensiaatti

Valmistuva lääkäri 

  • hallitsee lääkärin työssä tarvittavan ajantasaisen, kokonaisvaltaisen biologisen, biolääketieteellisen, kliinisen ja sosiaalisen tiedon
  • kykenee lääketieteellisen tiedon kriittiseen arvioimiseen ja soveltamiseen
  • hahmottaa terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn ammattikunnan keskeisiksi tehtäviksi
  • hallitsee kliiniset toimenpidetaidot sekä kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa potilaan kanssa
  • kykenee ammattimaiseen toimintaan: tähän kuuluvat muun muassa vastuullisuus, kyky toimia moniammatillisessa tiimissä, esimiestaidot ja oman toiminnan ja työn arviointi
  • kykenee toimimaan alansa asiantuntijana julkisuudessa sekä terveyden- ja sosiaalihuollon suunnittelussa ja päätöksenteossa
  • on oppinut säätelemään omaa oppimistaan ja sitoutuu elinikäiseen oppimiseen

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tiedekunnassa suorittanut hakee luvan harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira).

Koulutuksen sisältö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on sekä akateeminen että selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia. Keskeisiin opintoihin sisältyy tutkintoon vaadittavien oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja. Opinnot koostuvat, paitsi teoreettisista opinnoista, myös runsaasta potilaan läsnä ollessa tapahtuvasta niin sanotusta kliinisestä opetuksesta. Tutkintoon kuuluu harjoittelua sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa. Kliinisen vaiheen koulutusta hajautetaan laajasti. Opiskelijoista suurin osa käy vuosittain 2–4 viikon koulutusjakson Satakunnassa ja/tai Vaasassa. Lääketieteellisen tutkimuksen tekoa opiskellaan opinnäytetyön aikana ja kiinnostuneet voivat lisäksi hakeutua tutkijakoulutukseen molekyylilääketieteen tai kliiniselle tutkijalinjalle. Jokainen lääkäriksi opiskeleva saa Turussa mentorin, eli lääkärin joka tukee ammattiin kasvua koko opiskelun ajan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Lääketieteen lisensiaatti

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Lääketiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.