Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Latinalainen filologia

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Latinalainen filologia

Latinalainen filologia on osa klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineryhmää, jossa opiskellaan antiikin Kreikan ja Rooman kieliä, kulttuuria ja historiaa. Latinalaisen filologian opiskelu voi olla oikea vaihtoehto sinulle, jos olet kiinnostunut antiikin maailmasta, latinan kielestä tai länsimaisen kulttuurin syntyprosesseista, menneisyydestä ja nykyisyydestä. Sinulla ei tarvitse olla latinan taitoa vielä tullessasi opiskelemaan; opinnot voi aloittaa alkeiskurssista.

Opiskelijana omaksut kriittisen lukutaidon, kehität analyyttisen ajattelutavan ja saavutat hyvät kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot. Sinulla ei tarvitse olla latinan taitoa vielä tullessasi opiskelemaan. Pääsy antiikin maailmaan kulkee antiikista säilyneiden tekstien kautta, ja näin ollen kielen oppimisella on keskeinen osa opinnoissa. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti antiikin Rooman henkiseen ja aineelliseen kulttuuriin. Tavoitteena on kyky lukea ja tulkita eriaikaisia ja eri genreihin kuuluvia latinankielisiä tekstejä. Samoin tavoitteena on antiikintutkimuksen eri lähteiden, menetelmien ja välineiden tuntemus ja hallinta.

Antiikin kielten opiskelu tarjoaa tuoreita haasteita tämän päivän ihmiselle – sekä välineitä kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan, viime kädessä myös oman itsemme ymmärtämiseen. Antiikintutkimus on aidosti kansainvälinen ala, ja monet opiskelijat suorittavat osia tutkinnoistaan opiskelemalla eurooppalaisissa yliopistoissa tai osallistumalla kursseille Suomen Rooman ja Ateenan tiedeinstituuteissa.

Opintojen  alussa keskitytään saavuttamaan peruskielitaito sekä perehtymään antiikin maailmaan: historiaan ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kirjallisuuteen ja filosofiaan. Lisäksi tutustutaan antiikintutkimukseen ja antiikin kielten ainutlaatuiseen asemaan historiassa. Etenkin alkuvaiheessa opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti luennoilla ja pienryhmissä; myöhemmin itsenäisen työn osuus korostuu.

Peruskielitaidon  saavuttamisen jälkeen luetaan autenttisia antiikin tekstejä, joihin kuuluu runoutta (kuten Vergiliusta ja Horatiusta), historiankirjoitusta (esimerkiksi Liviusta) sekä antiikin puhetaitoa (esimerkiksi Ciceroa). Kolmantena opintovuonna opiskelija osallistuu proseminaariin, jossa perehdytään myös tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannutaan kirjallisten töiden laatimiseen.

Maisterivaiheen  opinnoissa on tavoitteena edelleen syventää kielitaitoa ja tutustua yhä vaativampaan tekstimateriaaliin sekä luentokursseilla että itsenäisesti tenttien. Keskeisenä oppisisältönä ovat tieteelliset menetelmät ja niiden soveltaminen kreikankieliseen lähdeaineistoon.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvoinnit
Latinalainen filologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: