Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Logopedia

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Kandiohjelmat

Logopedia

Tavoite

Opiskelijat valitaan suoraan FM-tutkintoon johtavaan koulutukseen. HuK-tutkintoa suorittaessasi perehdyt kirjallisuuden, luentojen, harjoitusten ja terapiaseurantojen kautta lasten ja aikuisten tyypilliseen ja poikkeavaan puheeseen, kieleen, ja kommunikointiin. Harjoittelet laillistettujen puheterapeuttien ohjauksessa puheterapeutin työnkuvaan liittyviä toimia, esimerkiksi kuntoutuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä kuntoutuksen raportointia. Lisäksi perehdyt kuntoutuslainsäädäntöön, kuntoutuksen eettisiin kysymyksiin sekä psykologian, lääketieteen ja kielitieteiden logopedian kannalta keskeiseen tietoperustaan. Lisäksi perehdyt logopediseen tutkimukseen ja sen menetelmiin sekä kirjoitat kandidaatintutkielman jostain logopedian kenttään kuuluvasta aiheesta. HuK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on perustietoja ja -valmiuksia lasten ja aikuisten kommunikoinnin häiriöiden arvioinnista, puheterapia-asiakkaiden kuntoutuksesta ja kuntoutukseen liittyvästä raportoinnista. FM-tutkintoa suorittaessasi syvennät tietojasi kieli- ja kommunikointihäiriöistä ja niiden kuntoutuksesta sekä logopedisesta tutkimuksesta ja sen menetelmistä. Harjaannut suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisesti kuntoutusjaksoja ja kirjoitat pro gradu -tutkielman logopedian tieteenalalta

Koulutuksen sisältö

Logopedian pääaineopintojen teoreettiset, metodiset ja kliiniset opintokokonaisuudet muo­dostavat lähitieteenalojen sivuaineopintojen kanssa jatkumon, josta rakentuvat kielen, puheen ja kommunikoinnin monitieteellistä tutkimusta sekä niihin liittyvien kommunikaatio­häiriöiden puheterapeuttista diagnostiikkaa ja kuntoutusta käsittelevät kokonaisuudet. Turun yliopistossa oppiaineen erityisenä painopistealueena on neurokognitiivinen logopedia sekä monikielisyys ja -kulttuurisuus.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Logopedia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Englannin kieltä ja viestintää!

Kieliasiantuntijaksi, kieltenopettajaksi tai taitavaksi viestijäksi! Englannin kielen, monikulttuurisuuden sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja.