Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Luokanopettaja

Turun yliopisto
Yhteenveto
5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Kandi- ja maisteriohjelmat
Rauma, Turku
Alkavat koulutukset
Rauma
Syksy

Turku
Syksy

Luokanopettaja

Keskeistä tutkinto-ohjelmassa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Tutkinto-ohjelma tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Opettajan keskeiset osaamisalueet ovat

  1. opetuksen ja oppimisen tietoperusta,
  2. kognitiiviset taidot,
  3. sosiaaliset taidot,
  4. persoonalliset orientaatiot sekä
  5. ammatillinen hyvinvointi (ks.Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli, MAP).

Kriittinen ajattelu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja ongelmaratkaisu ovat keskeisiä tavoitteita opiskelussa. Opiskelijoita ohjataan käyttämään tuoreimpia tutkimuksia kehittääkseen itseään, tutkimustaitojaan ja opettajaidentiteettiään. Opiskelija oppii hyödyntämään pedagogista sisältötietoa ja luomaan sen pohjalta pedagogisesti mielekkäitä oppimisympäristöjä. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja oppijoiden moninaisuus huomioon ottaen.

Tutkinto-ohjelmassa ohjataan opiskelija kehittämään valmiuttaan itsenäiseen ja moniammatilliseen toimintaan opettajana ja kasvattajana. Lisäksi tavoitteena on eettisesti tiedostava, tulevaisuuteen suuntautuva ja yhteiskunnallisesti aktiivinen opettaja.

Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko tutkinto-ohjelman ajan. Tutkinto-ohjelmassa kehitetään opiskelijan valmiuksia myös kasvatustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto


Arvioinnit
Luokanopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.