Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luokanopettaja

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Kandiohjelmat
Rauma, Turku
Alkavat koulutukset
Rauma
Syksyllä

Turku
Syksyllä

Luokanopettaja

Tavoite

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa kehität valmiuttasi itsenäiseen toimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön opettajana ja kasvattajana. Tutkinto-ohjelmassa saat tukea kasvatuksen ja koulutuksen sekä opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi kehittymisessä. Tutkinto-ohjelman aikana myös ohjaustaitosi opettajana ja kasvattajana kehittyvät.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on edellytykset alan käytäntöjen, ammatillisen tiedon ja alan tieteellisen tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuasi puolestaan pystyt opetuksen ja oppimisen suunnitteluun, sen toteutukseen ja arviointiin sekä perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon. 

Koulutuksen sisältö

Keskeistä tutkinto-ohjelmassa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Tutkinto-ohjelma tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto


Arvioinnit
Luokanopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.