Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja

Turun yliopisto
Yhteenveto
5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandi- ja maisteriohjelmat

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja

Matematiikan, fysiikan tai kemian ja luokanopettajan linjalla perehdytään syvällisesti yhteen luonnontieteeseen ja sen oppimiseen sekä opettamiseen. Opintojen alussa valitset pääaineesi luonnontieteiden joukossa ja opiskelet siitä perus- ja aineopinnot. Toisena vuonna alkavat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat valmiudet opettaa kaikkia luokanopettajalle kuuluvia aineita. Sivuaineena voit lukea toista opetettavaa matemaattis-luonnontieteellistä ainetta. Fysiikan pääaineopiskelijalle matematiikka on pakollinen sivuaine.

Maisterivaiheessa opiskelet pääaineesi opintoja ja opettajan pedagogiset opinnot. Opintoihin sisältyy myös 20 op pro gradu -tutkielma, joka voi liittyä pääaineesi ajankohtaiseen tutkimukseen tai sen opetuksen ja oppimisen tutkimukseen.

Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opintojen alussa opiskelijoita valmennetaan myös oman opiskelutekniikkansa kehittämisessä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoite on pätevöittää sinut toimimaan opettajana kaikilla kouluasteilla. Voit toimia yhtenäiskouluissa sekä ala- että yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa. Kovien luonnontieteiden opettajista on pulaa ja erityisesti yhdistämällä nämä pätevyydet, olet erityisen hyvässä asemassa yhtenäiskoulujen viranhauissa.

Jos päädyt opettajaksi alakouluun, sinulla on erittäin vahva luonnontieteellinen pohja, mikä tekee sinusta erityisen pätevän opettajan näihin aineisiin alakoulussakin. Toisaalta, jos olet aineenopettajana yläkoulussa tai lukiossa, sinulla on laajempi pedagoginen osaaminen kuin muilla aineenopettajilla.

Opintojen rakenne

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava opetussuunnitelman mukaisesti:

  • pääaineen perus- ja aineopintoja opetussuunnitelman mukaisesti vähintään 70 op,
  • sivuaineopintoina perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
  • fysiikan pääaineessa pakollisena sivuaineena matematiikka, vähintään 25 op. Muissakin pääaineissa suosittelemme valitsemaan toiseksi sivuaineeksi opetettavan aineen.
  • tutkintoasetuksen mukaiset kieli- ja viestintäopinnot laajuudeltaan yhteensä vähintään 9 op,
  • lisäksi suoritetaan muita opintojaksoja, sivuaineopintoja tai kieli- ja viestintäopintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.

Filosofian maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja se koostuu

  • pro gradu -työstä (20 op)
  • pääaineen syventävistä opinnoista, jotka voivat sisältää myös tiedekunnan yhteisiä opettajille tarkoitettuja opintoja (40 op)
  • opettajan pedagogisista opinnoista (60 op)

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.