Sivuston käyttötapa: Mobiili

Matematiikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Matematiikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Tavoite

Matematiikalle on leimallista asioiden selkeys ja johdonmukaisuus ja tarkasteltavien kysymysten monipuolisuus. Matematiikan tietoja tarvitaan nykyisin melkein kaikilla elämän aloilla. Tutkinnon tavoitteena on tarjota kattavat perustiedot matematiikan eri osa-alueista ja erikoistua jollekin itseä erityisesti kiinnostavalle erikoisalalle tai saada peruskoulun ja lukion matematiikan opettajan työssä tarvittavat valmiudet.

Koulutuksen sisältö

Luonteenomaista matematiikalle on sen pitkälle viety käsitteellisyys ja päättelyn looginen täsmällisyys. Matematiikassa tärkeintä ei ole asioiden ulkoa opettelu vaan niiden ymmärtäminen ja matemaattisen ajattelutavan, ongelmanratkaisumenetelmien ja todistustekniikoiden omaksuminen. Matematiikan FM- tutkinnossa aiempien opintojen antamaa yleiskuvaa matematiikasta syvennetään valituilla aloilla.

  • Matematiikan pääaineessa opinnot painottuvat joko diskreettiin matematiikkaan tai matemaattiseen analyysiin. Opinnot antavat valmiudet matematiikan jatko-opintoihin sekä toimimiseen matemaattisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi IT-alalla tietoturvan parissa. Matematiikan pääaineessa opinnot voi suorittaa myös matematiikan aineenopettajan tutkintovaatimusten mukaan, jolloin opinnot voivat sisältää myös erityisesti matematiikan aineenopettajille suunnattuja syventäviä kursseja. Aineenopettajan FM-tutkintoon kuuluvat myös opettajan pedagogiset opinnot, joihin on erillinen haku ensimmäisen vuoden aikana.

  • Sovelletun matematiikan pääaineessa opinnot kehittävät opiskelijan valmiuksia analysoida ja ratkaista käytännön ongelmia matemaattisen mallintamisen ja optimoinnin avulla. Opinnot antavat valmiudet sovelletun matematiikan jatko-opintoihin sekä toimimiseen matemaattisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi teollisuuden ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa. Erikoistumisalavaihtoehtona on vakuutus- ja finanssimatematiikka.

Matemaattisten taitojen lisäksi tutkinto antaa työelämävalmiuksia, mm. vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja analyyttisyyttä, kykyä arvioida ja kehittää osaamistaan sekä ajanhallintataitoja.

Huomattavaa on, että matematiikan FM-tutkinto-ohjelma tarjoaa sujuvan mahdollisuuden päivittää aiempi matemaattis-luonnontieteelliseltä tai teknilliseltä alalta suoritettu korkeakoulututkinto matematiikan aineenopettajan FM-tutkinnoksi.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvioinnit
Matematiikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: