Kandi- ja maisteriohjelmat

Median, musiikin ja taiteen tutkimus

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Median, musiikin ja taiteen tutkimus

Tutkinto-ohjelman oppiaineiden yhteisissä perusopinnoissa saat kokonaiskuvan tieteenalojen erityispiirteistä ja erilaisista lähestymistavoista, mutta myös niiden yhtymäkohdista. Perusopinnoissa harjoittelet analyysin ja kriittisen ajattelun taitoja. Tarkastelukohteena on koko visuaalinen, audiovisuaalinen ja äänellinen kulttuuri. Yhteisten perusopintojen jälkeen jatkat opiskelua valitsemassasi oppiaineessa (tai valitsemissasi oppiaineissa).

Taidehistorian alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, taidekäsityö, käyttökuvan eri lajit sekä historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja -teoriat. Opinnoissa perehdyt kotimaisen ja ulkomaisen taiteen historiaan ja nykypäivään, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin, instituutioihin ja tutkimusperinteisiin sekä eri teemojen ja aikakausien tutkimukseen.

Musiikkitieteen oppiaineessa musiikkia tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen näkemyksiä muun muassa kriittisestä kulttuurintutkimuksesta ja filosofiasta. Tarkastelun kohteena on koko soiva kulttuuri: esimerkiksi vanha ja uusi klassinen musiikki, populaarimusiikki jazzista iskelmään ja elektronisesta musiikista indieen, kansan- ja maailmanmusiikki sekä elokuvamusiikki, äänitaide ja äänimaisema. Opinnoissa perehdyt sekä klassiseen musiikkiin että populaarimusiikkiin, musiikintutkimuksen perusteisiin sekä valinnaisiin teemoihin ja erityiskysymyksiin. Opintoihin kuuluu myös työelämävalmiuksien kehittämistä.

Mediatutkimuksen opinnoissa saat monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Syvennyt opinnoissa erityisesti itseäsi kiinnostaviin tutkimusalueisiin valitsemillasi näkökulmakursseilla, joita voi suorittaa useampia. Mediatutkimuksen syventävät opinnot suoritettuasi sinulla on laaja-alainen käsitys mediatutkimuksen filosofisista lähtökohdista ja teoriaperinteistä.

Tavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin koulutuksessa opit tiedon hankinnan, tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Saat valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn. Kehität myös viestintä- ja kielitaitoasi voidaksesi työskennellä oman alasi tehtävissä ja kansainvälisellä kentällä. Koulutuksen myötä sinusta kasvaa kriittinen ja laaja-alainen asiantuntija.

Mediatutkimuksen opinnoissa perehdyt mediakulttuurin historiaan ja osa-alueisiin, media-analyysin ja -kritiikin menetelmiin sekä oppialan teoreettisiin ja metodologisiin perusteisiin. Oppiaineessa mediakulttuurin osia ja niiden muutoksia tutkitaan ja opetetaan historiallisina, esteettisinä, teknologisina ja yhteiskunnallisina ilmiöinä.

Musiikkitieteen opinnoissa perehdyt erilaisiin musiikkeihin ja niiden merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Opiskelussa hankit valmiuksia eritellä, kuvata ja tulkita soivaa kulttuuria sekä arvioida ja tuottaa sitä koskevaa tietoa.

Taidehistorian opinnoissa perehdyt visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Ajankohtaisten teorioiden ja tutkimusmenetelmien avulla opit ymmärtämään ja analysoimaan laaja-alaisesti taiteen ilmiöitä ja instituutioita mukaan lukien rakennettu ympäristö ja käyttökuvan eri lajit.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu