Sivuston käyttötapa: Mobiili

Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria

Tavoite

Humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin koulutuksessa opit tiedon hankinnan, tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Saat valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn. Kehität myös viestintä- ja kielitaitoasi voidaksesi työskennellä oman alasi tehtävissä ja kansainvälisellä kentällä. Koulutuksen myötä sinusta kasvaa kriittinen ja laaja-alainen asiantuntija.

Mediatutkimuksen opinnoissa perehdyt mediakulttuurin historiaan ja osa-alueisiin, media-analyysin ja -kritiikin menetelmiin sekä oppialan teoreettisiin ja metodologisiin perusteisiin. Oppiaineessa mediakulttuurin osia ja niiden muutoksia tutkitaan ja opetetaan historiallisina, esteettisinä, teknologisina ja yhteiskunnallisina ilmiöinä.

Musiikkitieteen opinnoissa perehdyt erilaisiin musiikkeihin ja niiden merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Opiskelussa hankit valmiuksia eritellä, kuvata ja tulkita soivaa kulttuuria sekä arvioida ja tuottaa sitä koskevaa tietoa.

Taidehistorian opinnoissa saat näkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Ajankohtaisten teorioiden ja tutkimusmenetelmien avulla opit ymmärtämään ja analysoimaan laaja-alaisesti taiteen ilmiöitä ja rakennettua ympäristöä.

Koulutuksen sisältö

Hakukohteen oppiaineiden yhteisissä perusopinnoissa saat kokonaiskuvan tieteenalojen erityispiirteistä ja erilaisista lähestymistavoista, mutta myös niiden yhtymäkohdista. Perusopinnoissa harjoittelet analyysin ja kriittisen ajattelun taitoja. Tarkastelukohteena on koko visuaalinen, audiovisuaalinen ja äänellinen kulttuuri. Yhteisten perusopintojen jälkeen jatkat opiskelua valitsemassasi oppiaineessa (tai valitsemissasi oppiaineissa).

Taidehistorian alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, taidekäsityö, käyttökuvan eri lajit sekä historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja -teoriat. Opinnoissa perehdyt kotimaisen ja ulkomaisen taiteen historiaan ja nykypäivään, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin, instituutioihin ja tutkimusperinteisiin sekä eri teemojen ja aikakausien tutkimukseen.

Musiikkitieteen oppiaineessa musiikkia tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen näkemyksiä muun muassa kriittisestä kulttuurintutkimuksesta ja filosofiasta. Tarkastelun kohteena on koko soiva kulttuuri: esimerkiksi vanha ja uusi klassinen musiikki, populaarimusiikki jazzista iskelmään ja hip-hopista metalliin, kansan- ja maailmanmusiikki sekä elokuvamusiikki, äänitaide ja äänimaisema. Opinnoissa perehdyt sekä klassiseen musiikkiin että populaarimusiikkiin, musiikintutkimuksen perusteisiin sekä valinnaisiin teemoihin ja erityiskysymyksiin. Opintoihin kuuluu myös työelämävalmiuksien kehittämistä.

Mediatutkimuksen opinnoissa saat monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Syvennyt opinnoissa erityisesti itseäsi kiinnostaviin tutkimusalueisiin valitsemillasi näkökulmakursseilla, joita voi suorittaa useampia. Mediatutkimuksen syventävät opinnot suoritettuasi sinulla on laaja-alainen käsitys mediatutkimuksen filosofisista lähtökohdista ja teoriaperinteistä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.