Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Musiikkitiede, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Musiikkitiede, maisteriohjelma

Tavoite

Musiikkitieteen opiskelija perehtyy opinnoissaan erilaisiin musiikkeihin ja niiden historiallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Opiskelussa hankitaan valmiuksia eritellä, kuvata ja tulkita soivaa kulttuuria sekä tuottaa sitä koskevaa tietoa.

Musiikkitieteen opinnot antavat valmiudet erityisesti erilaisiin musiikin, taiteen ja kulttuurin asiantuntijatehtäviin.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on:
- oman tieteenalansa hyvä tuntemus
- valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
- valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
- hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan
- valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Koulutuksen sisältö

Turun yliopistossa musiikkia tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen näkemyksiä muun muassa kriittisestä kulttuurintutkimuksesta ja filosofiasta. Tarkastelun kohteena on koko soiva kulttuuri: esimerkiksi vanha ja uusi klassinen musiikki, populaarimusiikki jazzista iskelmään ja metallista hip hopiin, kansan- ja maailmanmusiikki sekä elokuvamusiikki, äänitaide ja äänimaisema.

Turun yliopiston musiikkitieteen opetus kehittää musiikkiin liittyvää kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä musiikista kirjoittamista ja puhumista. Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikillisiin perinteisiin ja käytäntöihin, niiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Hän myös oppii arvioimaan ja tuottamaan musiikkia koskevaa tietoa. Osa opetuksesta on englanninkielistä, mikä harjoittaa opiskelijan kansainvälisyyteen liittyviä valmiuksia.

Musiikkitieteen syventävät opinnot kehittävät opiskelijan metodologista osaamista, valittujen erikoistumiskohteiden hallintaa ja tieteellisen viestinnän taitoja. Opiskelijan on mahdollista valita syventävien opintojensa opintojaksot siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin pro gradu -tutkielman aihepiiriä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

Arvoinnit
Musiikkitiede, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: