Oikeustiede, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Turku
Itsenäiset maisteriohjelmat

Oikeustiede, maisteriohjelma

Oikeustieteen maisterin tutkinnossa syvennät oikeustieteellistä asiantuntemustasi erikoistumisjaksojen, muiden opintojen ja syventävien opintojen kautta. Erikoistumisjaksot voit suorittaa eri oikeudenaloilta oman kiinnostuksen mukaisesti.  Osana tutkintoa syvennät myös kielitaitoasi. Syventävissä opinnoissa perehdytään oikeustieteen tutkimusmenetelmiin ja opitaan käyttämään niitä oikeudellisten ongelmien käsittelyssä ja ratkaisemisessa. Painotamme kriittiseen ajatteluun harjaantumista ja monipuolista paneutumista.

Oikeustieteen maisterin tutkinto luo kestävän pohjan juridisen alan asiantuntijatehtävissä toimimiselle. Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet koulutustaan vastaavaan työhön.

Tavoitteet

Oikeustieteen maisterin tutkinnon osaamistavoitteet ovat tiedollisia, taidollisia ja vuorovaikutuksellisia. Ne rakentuvat oikeusnotaarin tutkinnon osaamistavoitteiden päälle.

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • Osaa toimia erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin
  • On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisissä toimintaympäristöissä
  • Osaa hyödyntää tutkimustietoa ja tuottaa uutta tutkimustietoa
  • Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin ja oikeudellisen tiedon viestintään relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen
  • Osaa noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä
  • On saanut valmiudet toimia vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä asiantuntijayhteisöissä
  • Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Oikeustieteen maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Oikeustiede, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.