Sivuston käyttötapa: Mobiili

Psykologia

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Psykologia

Tavoite

Psykologian kandidaatin tutkinnossa 1) psykologian sekä sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen, 2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, 3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä 4) riittävä viestintä- ja kielitaito. Tutkinto ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina.

Psykologian maisterin tutkinnossa 1) psykologian tieteenalan tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus, 2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, 3) valmiudet toimia työelämässä alan asiantuntijana ja kehittäjänä, tuottaa kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina, 4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä 5) hyvä viestintä- ja kielitaito.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunniteltu tieteellis-ammatilliseksi tutkinnoksi niitä varten, jotka aikovat psykologin ammattiin tai alan tutkijoiksi. Opetuksen erityistavoitteena on antaa tietoa olemassa olevista ammattikäytännöistä ja uusista sovellusaloista. Koska psykologian sovellus pohjautuu useimmiten edeltävään tutkimustyöhön, koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota psykologisen ja yhteiskuntatieteellisen metodiikan opettamiseen.

Psykologian koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, jotta varmistettaisiin sekä monipuoliset perusvalmiudet että tieteellisen asiantuntemuksen kehittyminen. Muu osa opinnoista on opiskelijan kiinnostuksen mukaan valinnaista.

Valinnaisten psykologian opintojen tavoitteena on luoda perustaa psykologin ammatissa vaadittavien erityistaitojen kehittämiselle. Opiskelijalla on mahdollisuus laajempiin syventäviin opintoihin valitsemillaan psykologian osa-alueilla, jolloin myös vaativien taitojen ja korkeatasoisen tiedon soveltamista voidaan harjoitella. Opetusta järjestetään niiltä psykologian erityisaloilta, joille Turun yliopiston psykologian oppiaineen oma tutkimus ja opettajien asiantuntemus on suuntautunut ja jotka voidaan helposti kytkeä myöhempään ammatilliseen erikoistumiseen. Opetussuunnitelma sisältää viisi valinnaisten psykologian opintojen jatkumoa: 1) Kehityspsykologian jatkumo, 2) Kognitiivisen ja neuropsykologian jatkumo, 3) Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian jatkumo, 4) Kliinisen psykologian jatkumo sekä 5) Menetelmäopintojen jatkumo.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Psykologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.