Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Psykologia

Turun yliopisto
Yhteenveto
5,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandi- ja maisteriohjelmat

Psykologia

Koulutus on suunniteltu tieteellis-ammatilliseksi tutkinnoksi niitä varten, jotka aikovat psykologin ammattiin tai alan tutkijoiksi. Opetuksen erityistavoitteena on antaa tietoa olemassa olevista ammattikäytännöistä ja uusista sovellusaloista. Koska psykologian sovellus pohjautuu useimmiten edeltävään tutkimustyöhön, koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota psykologisen ja yhteiskuntatieteellisen metodiikan opettamiseen.

Psykologian koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, jotta varmistettaisiin sekä monipuoliset perusvalmiudet että tieteellisen asiantuntemuksen kehittyminen. Muu osa opinnoista on opiskelijan kiinnostuksen mukaan valinnaista.

Valinnaisten psykologian opintojen tavoitteena on luoda perustaa psykologin ammatissa vaadittavien erityistaitojen kehittämiselle. Opiskelijalla on mahdollisuus laajempiin syventäviin opintoihin valitsemillaan psykologian osa-alueilla, jolloin myös vaativien taitojen ja korkeatasoisen tiedon soveltamista voidaan harjoitella. Opetusta järjestetään niiltä psykologian erityisaloilta, joille Turun yliopiston psykologian oppiaineen oma tutkimus ja opettajien asiantuntemus on suuntautunut ja jotka voidaan helposti kytkeä myöhempään ammatilliseen erikoistumiseen. Opetussuunnitelma sisältää neljä valinnaisten psykologian opintojen jatkumoa:

 1.  Kehitys- ja sosiaalipsykologian jatkumo,
 2. Kliinisen ja persoonallisuuspsykologian jatkumo,
 3. Kognitiivisen ja neuropsykologian jatkumo sekä
 4. Menetelmäopintojen jatkumo.

Tavoitteet

Psykologian kandidaatin tutkinnossa:

 1. psykologian sekä sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen,
 2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin,
 3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä
 4. riittävä viestintä- ja kielitaito. Tutkinto ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina.

Psykologian maisterin tutkinnossa:

 1. psykologian tieteenalan tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus,
 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen,
 3. valmiudet toimia työelämässä alan asiantuntijana ja kehittäjänä
 4. sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Psykologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.