Taloustieteen tutkinto-ohjelma, VTM

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Turku
Itsenäiset maisteriohjelmat

Taloustieteen tutkinto-ohjelma, VTM

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut talouselämästä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä
  • haluat oppia soveltamaan matemaattisia ja tilastollisia menetelmiä
  • sinua kiinnostaa ura vaativissa asiantuntija  tai johtotehtävissä yrityksissä, rahoituslaitoksissa tai julkisella sektorilla

Taloustieteelliset analyysivalmiudet ovat välttämättömiä nopeasti muuttuvassa talouselämässä. Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksena taloustieteen VTM-ohjelma painottaa lisäksi yhteiskunnallisten asioiden hallintaa.

Turun yliopiston taloustieteen ohjelma täyttää alan korkeat kansainväliset vaatimukset. Siihen kuuluu muihin kotimaisiin taloustieteen ohjelmiin nähden mittavammat kvantitatiiviset menetelmäopinnot. Turun yliopiston taloustieteen ohjelman korkea taso tunnetaan ja tutkintoa arvostetaan laajasti työnantajien keskuudessa ja ohjelma täyttää alan korkeat kansainväliset vaatimukset.

Taloustieteen oppiaineesta valmistuneita palkataan vaativiin asiantuntijatehtäviin yksityiselle ja julkiselle sektorille. Tyypillisiä työnantajia ovat liikepankit, suuryritykset, kansainväliset organisaatiot, Suomen Pankki, valtiovarainministeriö ja taloudelliset tutkimuslaitokset. Ekonomistien työmarkkinanäkymät ovat erittäin hyvät.

Turun kauppakorkeakoulun ilmapiiri on yhteisöllinen sekä kansainvälinen ja yritysyhteistyö on tiivistä. Olemme AACSB-akkreditoitu, mikä tarkoitaa jatkuvaa koulutuksen laadun kehittämistä.

Opintojen rakenne

Valtiotieteiden maisterin tutkinto (120 op) sisältää:

  • taloustieteen syventävät opinnot (95 op)
  • tutkinnon vapaasti valittavia opintoja (25 op)

Täydentävät opinnot

Jos opiskelija ei ole suorittanut matematiikan ja tilastotieteen perusopintoja (tai hänellä ei ole muutoin vastaavia tietoja), Turun kauppakorkeakoulu voi edellyttää häneltä täydentäviä matematiikan ja tilastotieteen opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Tavoitteet

Taloustiede lukeutuu yhteiskuntatieteisiin ja antaa systemaattisen kokonaiskuvan talouselämästä. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka talousjärjestelmä ja sen osat - markkinat, yritykset, kotitaloudet - toimivat. Taloustiede auttaa vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten korot ja valuuttakurssit määräytyvät? Mikä on innovaatioiden merkitys taloudelle? Mistä työttömyys johtuu? Millainen on hyvä palkka- ja kannustinjärjestelmä? Millaista rahapolitiikkaa keskuspankin tulisi harjoittaa?

Taloustieteen tutkinto-ohjelmasta valmistuttuasi

  • hallitset sekä mikro- että makrotaloustieteen teorianmuodostuksen keskeiset osa-alueet ja osaat tarkastella talouden toimintaa analyyttisesti,
  • hallitset taloustieteen empiiriset menetelmät ja osaat käyttää tilastotieteellisiä aineistoja talouteen liittyvien kysymysten analysointiin,
  • ymmärrät taloustieteen teorioiden ja empiiristen menetelmien keskeiset oletukset ja puutteet,
  • osaat kommunikoida taloustieteeseen pohjautuvia näkemyksiä asiantuntijoille ja laajemmalle yleisölle,
  • osaat soveltaa taloustiedettä yksittäisten taloudenpitäjien (yritysten ja kuluttajien) päätöksenteon, Suomen kansantalouden ja maailmantalouden toiminnan ja ongelmien, talouspolitiikan vaihtoehtojen ja suuntaviivojen, sekä  valitsemiesi taloustieteen erikoisalueiden (esim. rahoitus ja julkinen talous) keskeisten kysymysten jäsentämiseen ja arviointiin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Taloustieteen tutkinto-ohjelma, VTM ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.