Sivuston käyttötapa: Mobiili

Terveystiede

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Turku
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Terveystiede

Tavoite

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaiset hoitotieteelliset tiedot ja edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, soveltamiskykyä sekä kykyä luoviin ratkaisuihin sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija kykenee johtamaan, suunnittelemaan ja työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä, ja omaa perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä. Opiskelija kykenee vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Terveystieteiden maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaisesti erityisosaamista vastaavat hoitotieteen teoreettiset tiedot ja menetelmät sekä osaa käyttää niitä alansa tutkimuksen perustana. Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaali- ja terveysalan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Opiskelija kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä ja arvioimaan yksilöiden ja ryhmien toimintaa. Opiskelija kykenee sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään oman alansa ja sen ulkopuoliselle yleisölle sekä kansainväliseen viestintään.

Koulutuksen sisältö

Hoitotieteen pääaineopinnot koostuvat hoitotieteen filosofian, teorian ja tutkimusmetodiikan opinnoista. Pääaineopinnot sisältävät myös kandidaatintutkielman ja pro gradu -tutkielman laatimisen.

Suuntautumisvaihtoehtoihin kuuluvat opinnot sisältävät teoreettisten opintojen lisäksi harjoittelun terveysalan koulutus- ja muissa organisaatioissa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit

Terveystiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Haku rikosseuraamusalan koulutukseen tammikuussa

Tutkintokoulutus valmistaa vartijaksi – monipuolisia ominaisuuksia ja taitoja vaativaan ihmissuhdetyöhön. Tutustu ja hae 2.–28.1.2020!

Lue lisää