Itsenäiset maisteriohjelmat

Tietojenkäsittelytiede, maisteriohjelma

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietojenkäsittelytiede, maisteriohjelma

Koulutus antaa syventävän teoreettisen tietämyksen tietojenkäsittelytieteiden ja informaatioteknologian pääalueista, kuitenkaan unohtamatta yhteyksiä käytännön sovelluksiin. Lisäksi opitaan valitun pääaineen erityisteoria, tutkimuskysymykset ja –menetelmät sekä tärkeimmät sovelluskohteet.

Pääaine tarjoaa kaksi linjavaihtoehtoa: tekoäly ja vuorovaikutusmuotoilu. Tekoälyssä (artificial intelligence) voi edelleen erikoistua algoritmiikkaan, koneoppimiseen tai kieliteknologiaan. Vuorovaikutusmuotoilussa (interaction design) keskiössä on ohjelmistojen käytettävyys ja käyttökokemus, ja siinä voi suuntautua temaattisesti esim. pelinkehitykseen tai ohjelmistotuotantoon.

Opiskelijan on mahdollista käyttää hyväksi myös AHOT-menettelyä (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen), jossa tutkintoon kuuluvia opintoja voi korvata muualla kuin toisessa korkeakoulussa tehdyillä opinnoilla. Tällaista osaamista on voinut syntyä esimerkiksi epävirallisen koulutuksen (täydennyskoulutus, henkilöstökoulutus, vapaa sivistystyö jne.) tai arkioppimisen (työkokemus, luottamustoimet, harrastukset jne.) yhteydessä. Keskeistä on kokemuksen kautta opitut tiedot ja taidot, ei itse kokemus. AHOT-päätökset tehdään tiedekunnassa arvioimalla osaaminen tapauskohtaisesti.

Tavoitteet

Tietojenkäsittelytieteet ovat eräs merkittävimmistä korkean teknologian tutkimusaloista niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tietojenkäsittelytieteiden ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tietojenkäsittelyn asiantuntijoita teollisuuden, kaupan, hallinnon, tietojenkäsittelyalan yritysten ja tutkimuslaitosten palvelukseen. Monipuolinen ja henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan räätälöitävissä oleva koulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet uran luomiseen niin varsinaisella IT-alalla kuin mitä moninaisimmissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Tehtävät sijoittuvat yhteiskunnan eri sektoreille ja toimialoille niin yritysmaailmassa, yrittäjänä kuin julkisten palveluiden parissa. Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta avainasemassa on oman alan teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen yhdistyminen muiden tieteenalojen tuntemukseen ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välisten suhteiden ymmärrykseen.Tietojenkäsittelytieteet ovat eräs merkittävimmistä korkean teknologian tutkimusaloista niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Tietojenkäsittelytieteiden ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tietojenkäsittelyn asiantuntijoita teollisuuden, kaupan, hallinnon, tietojenkäsittelyalan yritysten ja tutkimuslaitosten palvelukseen. Monipuolinen ja henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan räätälöitävissä oleva koulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet uran luomiseen niin varsinaisella IT-alalla kuin mitä moninaisimmissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Tehtävät sijoittuvat yhteiskunnan eri sektoreille ja toimialoille niin yritysmaailmassa, yrittäjänä kuin julkisten palveluiden parissa. Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta avainasemassa on oman alan teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen yhdistyminen muiden tieteenalojen tuntemukseen ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välisten suhteiden ymmärrykseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu