Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriohjelmat

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Tavoite

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tietojenkäsittelyalan erikoisasiantuntijoita tulevaisuuden elinkeinoelämän ja digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeisiin. Monipuolinen ja henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan räätälöitävissä oleva koulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet uran luomiseen niin varsinaisella IT-alalla kuin mitä moninaisimmissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Tehtävät sijoittuvat yhteiskunnan eri sektoreille ja toimialoille niin yritysmaailmassa, yrittäjänä kuin julkisten palveluiden parissa. Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta avainasemassa on oman alan teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen yhdistyminen muiden tieteenalojen tuntemukseen ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välisten suhteiden ymmärrykseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa syventävän teoreettisen tietämyksen tietojenkäsittelytieteen ja informaatioteknologian pääalueista, kuitenkaan unohtamatta yhteyksiä käytännön sovelluksiin. Lisäksi opitaan valitun pääaineen erityisteoria, tutkimuskysymykset ja –menetelmät sekä tärkeimmät sovelluskohteet.

Ohjelma tarjoaa kaksi pääainevaihtoehtoa: Data-analytiikka ja vuorovaikutusmuotoilu. Data-analytiikassa voi edelleen erikoistua algoritmiikkaan, koneoppimiseen tai kieliteknologiaan. Vuorovaikutusmuotoilussa vaihtoehdot ovat pelisuunnittelija ja opetusteknologi. Vuorovaikutusmuotoilun pääaineessa on mahdollista suorittaa 20 op moduuli fonetiikkaa. On myös mahdollista erikoistua tietojenkäsittelytieteen kouluttajaksi. Fonetiikassa painotuksina ovat tutkijan ammatti ja kielenoppimisen asiantuntijuus.

Tutkinto-ohjelman pääaineet ovat data-analytiikka ja vuorovaikutusmuotoilu sekä tietojenkäsittelytiede opettajan erikoistumisalalla.

Opiskelijan on mahdollista käyttää opinnoissaan hyväksi myös AHOT-menettelyä. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyä, jossa opiskelija voi korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muualla kuin toisessa korkeakoulussa tehdyillä opinnoilla. Tällaista osaamista on voinut syntyä esimerkiksi epävirallisen koulutuksen (täydennyskoulutus, henkilöstökoulutus, vapaa sivistystyö jne.) tai arkioppimisen (työkokemus, luottamustoimet, harrastukset jne.) yhteydessä. Keskeistä on kokemuksen kautta opitut tiedot ja taidot, ei itse kokemus. AHOT-päätökset tehdään tiedekunnassa arvioimalla osaaminen tapauskohtaisesti.  

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.