Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Turku
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Tavoite

Diplomi-insinöörin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valittujen opintokokonaisuuksien mukaisen monitieteisen ja teknologisen ammattiprofiilin ja työelämässä tarvittavan osaamisen. Tutkinto antaa vahvat valmiudet työskennellä menestyksellisesti kansainvälisessä työympäristössä, ja monitieteisen pohjan ja kyvyn jatkaa oman ammattiosaamisen kehittämistä asiantuntijatehtävissä. Tutkinto antaa myös valmiudet tieteelliseen jatko-opiskeluun tietotekniikan alalla tai siihen liittyvällä alalla.

Koulutuksen sisältö

Tietotekniikan tavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä tulevaisuuden elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Monipuolinen koulutusohjelma antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Turun yliopiston IT-alan diplomi-insinöörikoulutus tukeutuu monialaisen yliopiston vankkaan tiedepohjaan ja profiloituu tietoyhteiskunnan sisältöjen, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Valmistuva diplomi-insinööri on tietotekniikan asiantuntija, joka omaa hyvän teorian soveltamiskyvyn ja ongelmanratkaisukyvyn sekä hyvät viestintätaidot ja valmiudet innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tietoyhteiskunnan avainalueilla. Diplomi-insinööritutkinnossa voit syventyä valintasi mukaan ohjelmistotekniikkaan, sulautettuun elektroniikkaan tai tietoliikennetekniikkaan. 

Opetus koostuu pääsääntöisesti luennoista ja harjoituksista. Luentoihin osallistuminen on vapaaehtoista mutta oppimisen kannalta erittäin suositeltavaa. Harjoituksissa on yleensä läsnäolovaatimus. Kurssilla voi olla myös esim. oppimispäiväkirja, jossa kirjoitat kurssin aihepiiristä kirjoitelmia analysoiden opittuja asioita. Monilla kursseilla pidetään ryhmätöitä, joissa harjoittelet yhdessä kurssikavereiden kanssa kursseilla opittuja asioita käytännössä. Päätoimisesti opiskellen alemman tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja ylemmän tutkinnon kahdessa vuodessa. Lukion matematiikan pitkä oppimäärä on suositeltavaa, mutta ei opintojen välttämätön edellytys. 

Opiskelijan on mahdollista käyttää opinnoissaan hyväksi myös AHOT-menettelyä. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyä, jossa opiskelija voi korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muualla kuin toisessa korkeakoulussa tehdyillä opinnoilla. Tällaista osaamista on voinut syntyä esimerkiksi epävirallisen koulutuksen (täydennyskoulutus, henkilöstökoulutus, vapaa sivistystyö jne.) tai arkioppimisen (työkokemus, luottamustoimet, harrastukset jne.) yhteydessä. Keskeistä on kokemuksen kautta opitut tiedot ja taidot, ei itse kokemus. AHOT-päätökset tehdään tiedekunnassa arvioimalla osaaminen tapauskohtaisesti.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.