Kandi- ja maisteriohjelmat

Tietotekniikka

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietotekniikka

Tietotekniikan tavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä tulevaisuuden elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Monipuolinen pääaine antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Turun yliopiston ICT-alan diplomi-insinöörikoulutus tukeutuu monialaisen yliopiston vankkaan tiedepohjaan ja profiloituu tietoyhteiskunnan sisältöjen, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Valmistuva diplomi-insinööri on tietotekniikan asiantuntija, joka omaa hyvän teorian soveltamiskyvyn ja ongelmanratkaisukyvyn sekä hyvät viestintätaidot ja valmiudet innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tietoyhteiskunnan avainalueilla. Diplomi-insinööritutkinnossa voit syventyä valintasi mukaan data-analytiikkaan, ohjelmistotekniikkaan, tietoliikenne- ja kyberturvallisuusteknologiaan tai robotiikkaan ja autonomisiin järjestelmiin.

Opetus koostuu pääsääntöisesti luennoista ja harjoituksista. Luentoihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta oppimisen kannalta erittäin suositeltavaa. Harjoituksissa on yleensä läsnäolovaatimus. Kurssilla voi olla myös esim. oppimispäiväkirja, jossa kirjoitat kurssin aihepiiristä kirjoitelmia analysoiden opittuja asioita. Monilla kursseilla pidetään ryhmätöitä, joissa harjoittelet yhdessä kurssikavereiden kanssa kursseilla opittuja asioita käytännössä. Päätoimisesti opiskellen alemman tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja ylemmän tutkinnon kahdessa vuodessa. Lukion matematiikan pitkä oppimäärä on suositeltavaa, mutta ei opintojen välttämätön edellytys.

Tavoitteet

Tutkinnoissa teknisten sisältöjen lisäksi kiinnitetään myös erityistä huomiota muiden työelämätaitojen omaksumiseen tulevaa työuraa varten. Erityisesti kehitetään ja vahvistetaan seuraavia taitoja ja valmiuksia:

  • ongelmanratkaisukyky
  • teorian soveltaminen käytäntöön
  • projektinhallintataidot
  • ryhmätyöskentely
  • viestintätaidot

Diplomi-insinöörin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valittujen opintokokonaisuuksien mukainen monitieteinen ja teknologinen ammattiprofiilin ja työelämässä tarvittava osaaminen. Tutkinto antaa vahvat valmiudet työskennellä menestyksellisesti kansainvälisessä työympäristössä, ja monitieteisen pohjan ja kyvyn jatkaa oman ammattiosaamisen kehittämistä asiantuntijatehtävissä. Tutkinto antaa myös valmiudet tieteelliseen jatko-opiskeluun tietotekniikan alalla tai siihen liittyvällä alalla.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu