Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatin tutkinto

Turun yliopisto
Yhteenveto
3 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Rauma
Kandi- ja maisteriohjelmat

Varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatin tutkinto

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma tähtää varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen. Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa kehität valmiuttasi itsenäiseen toimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen opettajana.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelijan pääaine on kasvatustiede.

Koulutuksen tavoitteet

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa kehität valmiuttasi itsenäiseen toimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvattajana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

  • hallitset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeiset pedagogiset sisällöt ja perusteet, erityisesti kasvatusta, opetusta, kehitystä ja oppimista koskevan peruskäsitteet ja lainalaisuudet sekä tunnet lapsuuden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat
  • ymmärrät opetussuunnitelman ja suunnittelun merkityksen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen pedagogiikassa sekä tiedostat lainsäädännön ja asiakirjojen ohjaavan työtäsi
  • ymmärrät työsi pohjautuvan tutkimustietoon, tunnet tieteenalan keskeiset tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä hallitset tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet, mikä antaa valmiuksia seurata ja soveltaa tieteenalansa tutkimusta työelämässä
  • osaat soveltaa perustietämystäsi lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, arvioida, ohjata ja tukea lasten oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään
  • osaat suunnitella ja toteuttaa kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoista kasvatusta ja opetusta yksilö- ja ryhmätasolla
  • ymmärrät sukupuolisensitiivisen ja demokraattisen lähestymistavan merkityksen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen pedagogiikassa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjänä
  • osaat toimia yhteistyössä perheiden, asiantuntijoiden sekä työyhteisönsä muiden jäsenten kanssa sekä arvioida ja kehittää niin omaa kuin työyhteisönsä toimintaa pedagogisena asiantuntijana

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuasi olet päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kasvatustyössä erityisesti pedagoginen asiantuntija ja opettaja ja sen myötä työyhteisösi vastuullisin pedagogisen toiminnan suunnittelija ja toteuttaja.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteiden kandidaatti, varhaiskasvatuksen opettaja

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 100 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto


Arvioinnit
Varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatin tutkinto ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.