Sivuston käyttötapa: Mobiili

Varhaiskasvatus, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Rauma
Maisteriohjelmat

Varhaiskasvatus, maisteriohjelma

Tavoite

Varhaiskasvatukseen suuntautuneessa kasvatustieteen maisteriohjelmassa kehität valmiuttasi itsenäiseen toimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvattajana. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuasi

  • ymmärrät syvällisesti varhaiskasvatuksen tieteenalan ja lähitieteiden keskeisiä käsitteitä, lainalaisuuksia ja ammatillisia menetelmiä
  • osaat soveltaa laaja-alaisesti tietämystään ja tuottaa itsenäisesti uutta tietoa lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaat monipuolisesti arvioida ja tunnistaa erilaisten lapsen tuen tarpeet sekä ohjata eri-ikäisten lasten oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään
  • osaat kehittää pedagogista asiantuntijuuttaan, mikä vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi, sekä rakentaa avointa ja yhteisöllistä toimintatapa yhteistyössä vanhempien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa
  • osaat arvioida, kehittää ja johtaa työyhteisönsä hallinnollista ja pedagogista toimintaa saat pätevyyden toimia opettajana ja asiantuntijana varhaiskasvatusalan opetus- ja koulutustehtävissä tunnet uusimman monialaisen tutkimustiedon, osaat tarkastella alansa monitasoisia kysymyksenasetteluja, hallitset tieteellisen ajattelun, viestinnän ja kirjoittamisen perusteet sekä
  • osaat toimia eettisesti, kriittisesti ja luovasti työyhteisönsä jäsenenäKoulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelma tähtää siihen, että ymmärryksesi varhaiskasvatuksen tieteenalasta ja tutkimuksen teosta syvenee. Keskeistä on, että osaat soveltaa laaja-alaisesti tietämystäsi lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaat arvioida erilaisia tuen tarpeita sekä ohjata oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta kouluikään.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopistoArvioinnit
Varhaiskasvatus, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.