Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Data-arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
3+2v
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2v
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Data-arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Tekniikan kandidaatin tutkinto

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa. Opinnot rakentuvat seuraavista osa-alueista:

  • Kaikille opiskelijoille yhteiset yleis- ja perusopinnot
  • Opintosuuntakohtaiset opinnot ja kandidaatin tutkielma
  • Vapaasti valittavat opinnot

Tekniikan kandidaatin tutkinnon alkuosa on kaikille tekniikan opiskelijoille pääosin yhteinen. Yhteisissä opinnoissa saat yleiskäsityksen tekniikan alan perusteista ja energia-alasta, opiskelet teknillistä matematiikkaa ja fysiikkaa sekä saat hyvät viestintä- ja kielitaidot. Yhteisissä opinnoissa pääset toimimaan monialaisissa tiimeissä. Monet uudet ratkaisut syntyvät tunnetusti eri alojen kohdatessa.

Tekniikassa tarvittavassa matematiikassa perehdyt muuan muassa yhtälöryhmiin ja matriiseihin, differentiaalilaskentaan sekä kompleksilukuihin ja niiden sovelluksiin. Fysiikassa opit oman kiinnostuksesi mukaan mekaniikan, sähköopin tai termodynamiikan lainalaisuuksia sekä niiden matemaattista mallintamista.

Eri tekniikan aloilta on kaikille yhteisiä opintoja, joissa opit esimerkiksi energian tuotantomuotoja, sähköverkon rakennetta, tietoliikennetekniikkaa sekä digitaalisten järjestelmien ja tietokonemallinnuksen perusteita sekä esimerkiksi projektihallintaa, kyberturvaa sekä paljon muuta.

Suunnan opinnoissa keskitytään tiedon keräämiseen eri datalähteistä erityisesti web-teknologioilla sekä niiden tallentamiseen tietokantoihin. Opit mallintamaan ja analysoimaan dataa tilastollisilla ja tekoälymenetelmillä sekä suunnittelemaan data-analyysissä tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä ja ohjelmistoja.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.

Tavoitteet

Data-arkkitehtuurin opinnoissa keskeisiä asioita ovat: tietotekniikka, tietoliikenne, tietokannat ja web-teknologiat sekä tilastotieteeseen ja tekoälyyn nojaava data-analyysi. Sähköenergiajärjestelmät ja tietotekniikkaa sisältävät laitteet (nk. sulautetut järjestelmät) ovat keskeisiä data-arkkitehtuurin sovellusalueita ja painopisteitä opinnoissa. Yhteistyö yritysten kanssa tuo opetukseemme tuoreita näkökulmia teknologian ja liiketoiminnan kehityssuunnista.

Ohjelmaan valitut opiskelijat saavat opiskeluoikeuden sekä tekniikan kandidaatin (180 op) että diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op). Kursseilla pääset syventymään tieteenalan perusteorioihin sekä kokeilemaan teoriaa käytännön laboratorio- ja projektitöissä nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa. Tulevana diplomi-insinöörinä pääset käyttämään samoja laitteita ja ohjelmistoja, joita teollisuusyritykset käyttävät. Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on valmiudet jatkaa DI-tutkintoon ja soveltaa oppimaasi työelämässä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa ratkotaan suuria globaaleja haasteita ja luodaan kestävämpää tulevaisuutta. Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Yliopistossa on yli 5000 opiskelijaa. Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu