Sivuston käyttötapa: Mobiili

Energia- ja informaatiotekniikan maisteriohjelma

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Vaasa
Maisteriohjelmat

Energia- ja informaatiotekniikan maisteriohjelma

Tavoite

Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Vaasan yliopisto kouluttaa diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Vaasan yliopistosta valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua. 

Vaasa on Suomen energiapääkaupunki ja Suomi energia-alan edelläkävijöitä maailmassa. Energia-alan yritykset muodostavat Vaasan alueelle poikkeuksellisen vahvan keskittymän, jolla on merkittävä vaikutus Suomen vientiin ja talouteen. Alueenenergia-ala keskittyy etenkin joustavaan ja ympäristöystävälliseen sähköntuotantoon, älykkäisiin sähköverkkoihin, taajuusmuuttajiin sekä energiajärjestelmien automaation ja ohjelmistojen kehittämiseen. 

Vaasan diplomi-insinöörinä pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Energia-alan innovaatiot, kuten energian tehokas käyttö ja uusiutuva energia, ovat merkittävä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Diplomi-insinöörit ymmärtävät energiajärjestelmien monitieteisyyttä ja keksivät uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen. 

Vaasan yliopiston Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma on työelämälähtöinen ja työnantajien arvostama diplomi-insinöörikoulutus (DI), jonka suoritettusi sinusta tulee energia-alan arvostettu asiantuntija. Saat opinto-oikeuden diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op) Energia- ja informaatiotekniikan ohjelmaan joko sähkötekniikan, energiatekniikan tai automaatio ja tietotekniikka -opintosuuntaan. DI-tutkinto antaa laaja-alaiset teoreettiset tiedot ja ammatilliset taidot valitulta tekniikan alalta. Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma luo hyvän pohjan tulevaisuuden energia-alan teknologiainnovoinnille ja yrittäjyydelle. 

Vaasan yliopistossa:

  • Sähkötekniikan suunnan tavoitteena on sähköenergia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot kattavat sähkön tuotannon, älykkäät sähköverkot ja tehoelektroniikan sovellukset.
  • Energiatekniikan suunnan tavoitteena on energia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot suuntautuvat soveltavaan termodynamiikkaan, polttomoottoritekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin.
  • Automaatio ja tietotekniikka -suunnasta valmistuvat diplomi-insinöörit osaavat ratkaista monimutkaisia ongelmia tietokonemallinnuksen avulla ja kehittää energiajärjestelmiin uusia digitaalisia ratkaisuja käyttäen huippunopeita erikoistuneita laskentapiirejä.

Tähän koulutukseen haetaan osana korkeakoulujen yhteishakua, Vaasan yliopiston maisterihakukohteena.

Vaasan yliopistossa on myös kaksi englanninkielistä diplomi-insinöörikoulutusta:

  • Smart Energy -ohjelma on englanninkielinen, kansainvälinen DI-ohjelma ja se muodostaa laajan monitieteisen kokonaisuuden, joka antaa erinomaiset valmiudet uusien älykkäiden ja kestävien energiaratkaisuiden kehittämiseen.
  • Industrial Systems Analytics -ohjelman tavoitteena on tuotantotalouden alan diplomi-insinöörin pätevyys. Ohjelma yhdistää datatiedettä, laatutekniikkaa, systeemiosaamista sekä päätöksenteko- ja projektiosaamista monimutkaisten energiajärjestelmien ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Englanninkielisiin opintoihin haetaan kansainvälisten ohjelmien omassa haussa.

Koulutuksen sisältö

Tekniikan koulutuksessa painottuvat ympäristöystävällinen energiatekniikka, kansainvälisyys, liiketoimintaosaaminen, älykkäiden tietojenkäsittelytekniikoiden soveltaminen ja tietokonemallintamiseen liittyvät menetelmät. 

  • Sähkötekniikan opinnot kattavat sähkön tuotannon (hajautettu tuotanto ja uusiutuvat energialähteet), älykkäät sähköverkot (sähkönjakelutekniikka, sähköjärjestelmien suojaus ja sähköverkkojen tietoliikenne) sekä tehoelektroniikan sovellukset (sähkömoottorikäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet). 
  • Energiatekniikka kouluttaa asiantuntijoita varmistamaan, että taloudellisesti tuotettua energiaa on luotettavasti ja edullisesti saatavilla. Energiaa on tuotettava ja käytettävä ympäristöhaitat minimoiden. Energiatekniikan syventymiskohteita ovat polttomoottorit ja niihin perustuva energiantuotanto, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet ja energialähteet.
  • Automaatio ja tietotekniikka tuovat energiajärjestelmien laitteisiin ja järjestelmiin älyä, jotta ne toimivat taloudellisesti, luotettavasti ja mahdollisimman itsenäisesti. Tietoliikenteen avulla laitteet kommunikoivat keskenään. Tietoliikenteen avulla mahdollistetaan myös järjestelmien etähallinta. Opintosuunnan teemoja ovat ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, sovelluskohtaiset digitaaliset laskentapiirit, tietokonemallinnus sekä tekoälymenetelmät kuten sumea logiikka ja evoluutiolaskentaan perustuva optimointi.

Koulutusta tukevat monipuoliset opetusmenetelmät (mm. lähiopetus, yhteinen ongelmien ratkaisu, seminaarit, simulointi ja laboratoriodemonstraatiot) sekä pienryhmäohjaus. Tekniikan moderni opetuslaboratorio Technobothnia, teollisuusyritykset ja tutkimushankkeet tarjoavat poikkeuksen hyvän opiskeluympäristön tekniikan opinnoille.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit
Energia- ja informaatiotekniikan maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.