Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hallintotieteet

Vaasan yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Vaasa
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Hallintotieteet

Tavoite

Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista ja julkisen vallankäytön haasteista? Mietitkö, mihin verorahat hupenevat tai toimivatko johtajat eettisesti? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö ministeriössä, kunnassa tai Euroopan uniossa? Opiskelemalla hallintotieteitä Vaasassa pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen ja johtamaan muutosta.

Käytännönläheinen opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

Koulutamme laajakatseisia asiantuntijoita ja johtajia valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen. Saat ajantasaista tietoa hallinnosta ja palveluiden kehittämisestä sekä valmiudet toimia esimies- ja johtotehtävissä. Hallintotieteistä valmistuneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto on suunniteltu siten, että se antaa tieteellisten ja teoreettisten valmiuksien lisäksi valmiudet käytännön hallintotoimintaan. Suoritettuaan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelija:

  • ymmärtää yhteiskunnan alueellisia, oikeudellisia, taloudellisia, johtamisen ja hyvinvoinnin ilmiöitä
  • osaa analysoida hallinnollisia ongelmia ja haasteita monesta näkökulmasta
  • osaa soveltaa tutkimustietoa käytäntöön,
  • saa valmiuksia toimia hallinnon asiantuntijatehtävissä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla sekä
  • omaa riittävät tiedot ja taidot jatkaakseen opintojaan maisteriopinnoissa.

Yhteishaussa saat opiskeluoikeuden sekä hallintotieteiden kandidaatin että hallintotieteiden maisterin tutkintoihin. Ensin suoritat laaja-alaisen kandidaatin tutkinnon, jonka voit päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa vuodessa.

Koulutuksen sisältö

Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Opiskelemalla hallintotieteitä saa vankat perustiedot hallinnosta ja palveluista, valmiudet näitä koskevan tieteellisen tiedon omaksumiseen ja tuottamiseen sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä tarvittavan viestintä- ja kielitaidon.

Koulutamme asiantuntijoita ja esimiehiä valtion, kuntien, maakuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen. Meillä hallintotieteiden opiskelijoista kasvaa hallinnon ammattilaisia, jotka osaavat suhteuttaa ajan ilmiöt kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin. Koulutuksen tutkimuksellisena perustana ovat hallintotieteet hallintoa ja julkista toimintaa tutkivina yhteiskuntatieteinä. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yliopistosta valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Voit opiskella hallintotieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä ja tuotantotaloutta sekä viestintätieteitä. Vaasan kaunis yliopisto sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella, joka on koti...


Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopisto

Wolffintie 34
65200 Vaasa

Arvioinnit

Hallintotieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.