Kandi- ja maisteriohjelmat

Hallintotieteet, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Hallintotieteet, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Hallintotieteissä voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (HTK)
 • Hallintotieteiden maisterin tutkinto (HTM)

Tutkintorakenne

Yhteishaussa saat opiskeluoikeuden sekä hallintotieteiden kandidaatin että hallintotieteiden maisterin tutkintoihin. Ensin suoritat laaja-alaisen kandidaatin tutkinnon, jonka voit päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa vuodessa.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op):

 • Kandidaattiohjelman yhteiset sekä opintosuunnan opinnot 
 • Viestintä- ja kieliopinnot
 • Muut opinnot ml. opintokokonaisuudet ja moduuliopinnot

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op):

 • Maisteriohjelman yhteiset sekä opintosuunnan syventävät opinnot 
 • Viestintä- ja kieliopinnot
 • Vapaasti valittavat opinnot

Opintokokonaisuuksia ja moduuleja voi valita omasta tai Vaasan yliopiston muista yksiköistä, muista yliopistoista tai laajojen kansainvälisten vaihto-opintomahdollisuuksien kautta.

Tavoitteet

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto on suunniteltu siten, että se antaa tieteellisten ja teoreettisten valmiuksien lisäksi valmiudet käytännön hallintotoimintaan. Suoritettuasi hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon:

 • ymmärrät yhteiskunnan alueellisia, oikeudellisia, taloudellisia, johtamisen ja hyvinvoinnin ilmiöitä
 • osaat analysoida hallinnollisia ongelmia ja haasteita monesta näkökulmasta
 • osaat soveltaa tutkimustietoa käytäntöön,
 • saat valmiuksia toimia hallinnon asiantuntijatehtävissä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla sekä
 • omaat riittävät tiedot ja taidot jatkaaksesi opintojasi maisteriopinnoissa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Vaasa
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa ratkotaan suuria globaaleja haasteita ja luodaan kestävämpää tulevaisuutta. Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Yliopistossa on yli 5000 opiskelijaa. Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu